Omvärldsbevakning för museer

Trendanalys och omvärldsbevakning är områden som återkommit från många olika aktörer i Museidialogen.

Det finns en förväntan hos flera att Riksantikvarieämbetet ska samla museisektorn kring gemensamma trendanalyser med några års (kanske tre-fem) mellanrum, och att myndigheten ska bistå med omvärldsbevakning inom olika områden relevanta för museisektorn. Det kan till exempel handla om utställningsteknik, samlingsförvaltning och pedagogiskt och publikt arbete (inkl. eng. visitor studies).

Tills vi hittar nya former för trendspaning och omvärldsbevakning för museer kan du botanisera i alla artiklar från nyhetsbreven:

Spana! och Spana Teknik