Medborgarberikning med Wikimedia Commons

Tillsammans med flera museer och Wikimedia-aktörer har Riksantikvarieämbetet under 2018 och 2019 testat att använda Wikimedia Commons som en plattform för medborgarberikning (crowdsourcing).

Idag så delar en rad svenska institutioner med sig av media på Wikimedia Commons sedan flera år tillbaka. Detta material har i rapsodisk utsträckning berikats och rättats av användare utan att institutionerna tagit tillvara på beräkningarna. Under 2019 genomförde därför Riksantikvarieämbetet tre pilotprojekt som syftade till att uppmana användare till att genomföra berikningar som museerna sedan integrerade i deras masterdata.

De rapporter som producerades i projektet återfinns på projektets sida på Wikimedia Meta-wiki.

En högnivå beskrivning av piloterna och konceptet finns också på i artikeln Data Roundtripping: a new frontier for GLAM-Wiki collaborations.