Om Utställningsblick <

Utställningsblick < är personliga reflektioner om utställningsmediet från Sverige och framför allt internationellt, från samtiden och historien.

Här kan du läsa om olika aspekter på utställningar och museer, med reflektioner, jämförelser och kommentarer såväl historiskt som framåtblickande. En form av utblick och samtidigt en spegling av vad som händer inom utställningsmediet. Texter och bilder som förhoppningsvis kan intressera och väcka tankar hos fler. Artiklar, Utställningsblickar, publiceras regelbundet på denna digitala plats.

James Turrells Skyspace
James Turrells Skyspace ”Third Breath”, från 2009. Zentrum für Internationale Lichtkunst, Unna.Foto: (CC BY)

Målgrupp

Primär målgrupp är utställningsaktörer i Sverige, men vi vänder oss även till personer som arbetar inom angränsande områden och en kulturintresserad allmänhet som är nyfiken på att läsa om utställningar.

Avsändare

Utställningsblick < drivs och skrivs av Kicki Eldh och Mathias Strömer utifrån fokus på utveckling & gestaltning inom utställningsområdet.