Entrédörren till Dennis Severs House. Foto: ( CC BY)

Unik upplevelse av ett totalkonstverk

De stora institutionerna utmärker sig inte sommaren 2018 i London. Hip hop och posten har hamnat på museum. Street art är nu de medelålders och etablerades kultur. Små udda museer lockar.

Kliv in i Dennis Severs’ House med de egna sinnena som vägvisare. Att i tystnad sakta röra sig från våning till våning genom de tio rummen och förnimma de personer som lämnat är fascinerande. Stämningen är drömlik, främmande men inte skrämmande. Belysningen är eldsken från brasor och stearinljus. Är det inte kväll, kommer ett svagt ljus även från de delvis försatta fönstren.

Din fantasi leder dig vidare

Rummen är som tablåer, med en mängd föremål som kittlar din fantasi och ger dig en mångfald intryck och associationer. Fantasin närs även av de ljud som finns i bakgrunden, noggrant designade för att förhöja upplevelsen. Du stiger in och ut ur skiftande scener och rum. Du påverkas av atmosfären, tittar förundrat och efteråt dröjer en känsla av att inte ha sett allt sig kvar.

Din upplevelse blir till ett konstverk

Guiderna på varje våningsplan dirigerar dig tyst och stilla men föredömligt effektivt och ser till att du får uppleva rummen i enskildhet utan att störas av andra. Diskreta informationstexter finns i varje rum. En ledtråd till scenografin som lämnar mycket utrymme att upptäcka och göra tillägg till. Du glömmer tiden. Frågan vad var verkligt, vad är fantasi? är inte viktig. När du stiger ut ur huset bär du med dig ett inre konstverk i form av din upplevelse.

En adress, dess historia och ett livsverk

I Spitalfield i Östra London ligger Folgate street nr 18, som hyser Dennis Severs’ House. Området har genom historien varit hemvist för immigranter med en rad olika tillhörigheter och ursprung. På 1700-talet bosatte sig franska hugenotter här. Tvåhundra år senare kom amerikanen Dennis Severs hit. Hugenotterna försörjde sig på sidenväveri och när konstnären Dennis flyttade in lät han spåren efter de tidigare invånarna finnas kvar när han byggde upp sitt livsverk: det han kallade ett still-life drama och som kan beskrivas med att måla med besökarens fantasi som duk.

Verksamheten

Idag, tjugo år efter Dennis död, ansvarar kurator David Milne för verksamheten som växt fram. Museet går runt på intäkterna från besökarna. Personalen är betald, då man vill vara en seriös verksamhet och undvika obetalda insatser. Inköp av färsk frukt, grönsaker och annan mat görs inför varje visning. Nya snittblommor och stearinljus placeras ut i rummen. Jag ställer en fråga om säkerheten och får följande information: man har inga stora problem med skadedjur förutom smågnagare. Därför håller man sig med katt. Risken med öppen eld är man inte orolig för. Den är under kontroll, menar David. Städningen av huset berör vi inte i vårt samtal. Det märks att David är medveten om vad som gör Dennis Severs’ House till en unik exklusiv upplevelse och han och hans kollegor är måna om att förvalta det totalkonstverk Dennis lämnat efter sig.

FAKTA

Museum: Dennis Severs’ House
Tid: Juni 2018
Plats: London