Utställningsverkstaden genomför och deltar i workshops som rör utställningsteknik. Foto: ( CC BY)

Information och kunskap

Här hittar du samlad information och kunskap som rör Utställningsverkstadens verksamhet.

Workshops och föreläsningar

Utställningsverkstaden genomför och deltar i workshops som rör vårt område. Vi håller också föreläsningar på efterfrågade teman.

Arbetslivsmuseernas Samverkansråd, ArbetSam, genomför regelbundet workshops riktade till arbetslivsmuseer, där vi deltar.

Vill du veta mer om workshops eller arrangera en föreläsning? Kontakta oss!

Artiklar och fördjupning

Guide för utställningsteknik

Guidebok för utställningsteknik (Riksutställningar 2014)

Sociala medier