Foto: (CC BY)

Intresseanmälan: Nytt nätverk för utställningsteknik

Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad har fått förfrågningar om att hjälpa till att starta upp ett nätverk eller ett forum för att dela erfarenheter kring utställnings- och museiteknik.

Vi ber dig därför att svara på några frågor här för att kunna bedöma hur stort intresset är och för vilka former intresse finns.

Här kan du också se samtalet om nätverket mellan Ulrika Åkerström (Kalmar läns museum) och Gustav Löfgren samt Oscar Engberg (Riksantikvarieämbetet), som visades under museernas vårmöte 2021:

 

  • Mellan eventuella nätverksträffar ser vi gärna att det går att hålla kontakten för att ställa frågor, tipsa och diskutera. Hur skulle du vilja att vi håller kontakt?
  • Har du någon kunskap eller förmåga som du tror att flera kan lära sig av eller som kan vara till nytta för ett nätverk för utställnings- och museiteknik? Har ni genomfört något projekt med intressanta utkomster, lyckade eller misslyckade som du skulle vilja dela med dig av? Har ni något arbetssätt eller metod som du är extra nöjda med?

Personuppgifter (GDPR) I samband med att du anmäler ditt intresse samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.