Covid-19 och samlingsförvaltning

Här finns information som kan vara till nytta när arbetet med samlingsförvaltning ändras på grund av Covid 19.

Vi har en situation där många samlingsförvaltares vardag helt har skiftat karaktär. Det finns museer där personal är sjukskriven eller ombeds att arbeta hemifrån. Museer som fått lov att permittera personal på grund av minskad ekonomi. Vad innebär detta för samlingsförvaltningen och vad kan vara bra att tänka på? Här finns en sammanställning av en del information och tips inom området, både vad som kan göras nu och vad som är bra att förbereda om situationen ändras. Hur kan arbetet utföras om personalen inte kan gå till arbetet och utföra de uppgifter och den övervakning som krävs dagligen?

Förbered er så gott det går för det arbete som går att utföra hemifrån. Kan ni fortfarande arbete på museet, men kanske måste dra ner på personalstyrkan som är där? Finns det annan personal på plats som kan vara behjälpliga med vissa arbetsuppgifter? Gör en plan för det arbete som kommer ske mestadels från distans eller genom nya arbetssätt. Hur ser det ut när ni kommer tillbaka? Den dag museet öppnar igen, kommer ni  behöva vara där för att göra en hel del åtgärder. 

Att tänka på

 • Data och registreringsarbete – Säkerställ att ni har datautrustning och att det är möjligt att komma åt databasen externt. Vilka arbetsuppgifter är lämpliga att göra externt?
 • Klimatmätning och utrustning – Har ni mätningar som sker löpande? Hur och när ska dessa läsas av? Finns det utrustning som exempelvis avfuktare? Gör en plan för hur dessa ska kunna ses över och inom vilket intervall.
 • Tillgången till magasin – Se över rutiner, nycklar osv. Hur kommer man in i magasinet för kontroll om flera av personalen ligger hemma sjuka eller inte kan ta sig till arbetsplatsen?
 • Regler för ensamarbete – Det kommer att vara svårare att säkerställa att alla rutiner och regler som finns följs. Finns det arbetsuppgifter som kan skjutas upp för en period.
 • Gör en plan för vilka åtgärder som bör dokumenteras löpande. Se till att dokumentationen utförs. Ta många fotografier som kan användas vis senare utvärdering.
 • Dokumentera alla planer och de beslut som tas löpande. Händer det något med samlingen är det bra att ni veta efteråt varför ett beslut fattades och när det skedde.
 • Säkerställ att säkerheten mot inbrott är fortsatt god.

Dokumentera var ni är i ert arbete innan ni går hem. Ta foton i magasin och av föremål som är särskilt känsliga eller där man behöver ha en noggrannare övervakning.

Passa på att göra arbete hemifrån

 • Kvalitetsarbete med databasen och genomgång av register.
 • Uppdatera policyer och rutinbeskrivningar
 • Kompetensutveckling –  Exempelvis skadedjursidentifiering, E-kurser som kan vara bra ta.

Om personal är hemma kanske det vid vissa tillfällen enbart är säkerhetspersonal som ser till samlingen. Be dem ta foton. Eller be dem filma samtidigt som ni är med på telefon/skype för att kunna kommentera och se närmare på någon del i magasinet.  Det finns då en möjlighet att få en aktuell överblick.

 

Vad händer om det sker en akut händelse  som kräver att personal kommer in till museet? Förbered och diskutera igenom hur ett sådant scenario skulle kunna se ut.

 

Vi fyller på löpande. Tipsa gärna om ni har något ni vill dela med er av.

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
 • Kategorier: Ej kategoriserad