Akuta risker inom samlingsförvaltning

Här nedan beskrivs de olika riskfaktorer som man behöver tänka igenom

Hur kan ni förebygga och hur ska ni hantera en risk om den uppstår under en pandemi. När du bedömt vilka risker som är höga eller av medium nivå. Fokusera på att hitta de metoder som gör att ni kan i största möjliga mån reducera riskerna.

Prioritering för tillfälligt stängda utrymmen/byggnader

  • Skydda mot brand- säkerställ att all elektronisk utrustning (förutom inbrottslarm. brandalarm, sprinkler system) är avstängt. (se mer här)
  • Skydda mot vattenläckor. Om det är möjligt, se över om det går att stänga av vattenledningar
  • Skydda mot skadegörelse/mordbrand. En nedstängd lokal som ser nedstängd ut kan locka till inbrott och skadegörelse. kommunicera inte externt att ni inte är på plats. (se mer här)
  • Avlägsna all mat eller placera i täta lådor. (se mer här)
  • Inspektera veckovis (eller i den utsträckning som det tillåts)
  • Uppdatera er riskanalys

 

Skyddsåtgärder