Foto: (CC BY)

Samlingsförvaltningssystem

I ett samlingsförvaltningssystem kan museer förvalta, skydda och dela information om och från sin samling. Ett samlingsförvaltningssystem kan även kallas för samlingsdatabas, museidatabas eller samlingssystem.

Det är vanligt att museer har någon form av digital databas, men informationen om en samling kan också hanteras analogt, till exempel i pärmar eller kortkataloger. Huvudsyftet med ett samlingsförvaltningssystem är att museet har kontroll på den långsiktiga förvaltningen av informationen och att den går att hitta när den behövs.