Rumsbild, två kvinnor vid bord, läsande. 1911.
Rumsbild, två kvinnor vid bord, läsande. 1911. Foto: (CC BY)

Spectrum bokklubb

Välkommen till Riksantikvarieämbetets bokklubb där temat är Spectrum.

Hur använder ni Spectrum? Vilka tankar och funderingar finns kring Spectrums föreslagna arbetsrutiner, policyer och miniminivåer?

Bokklubben är till för er som känner till och arbetar med Spectrum och vill träffa andra för att utbyta erfarenheter och tankar. Vid varje tillfälle träffas vi och grottar ned oss i en av processerna i Spectrum.

Bokklubben sker digitalt i programvaran Teams. Länk till varje möte kommer att finns vid tidsplanen. Ingen programvara behöver installeras.

Inför mötet:
Läs den aktuella processen och tänk igenom hur det ser ut på ert museum.

Länk och mer information om Spectrum

Kommande bokklubbsmöten

Datum Tid Process
Torsdag 9 september 14.00—15.00 Ekonomisk värdering och Försäkring och utställningsgaranti
Torsdag 30 september 14.00—15.00 Samlingsvård och konservering 
Torsdag 21 oktober 14.00—15.00 Skada och förlust 
Onsdag 10 november 14.00—15.00 Reproduktion 
Torsdag 2 december 14.00—15.00 Samlingsöversyn och Granskning

 

Tidigare möten

Datum Process
2020
Torsdag 3 september Inkommande objekt
Torsdag 17 september Förvärv och accession
Torsdag 1 oktober Kontroll av placering och förflyttning
Torsdag 15 oktober Beståndsinventering
Torsdag 29 oktober Katalogisering
Torsdag 12 november Utlämning av objekt
Torsdag 3 december Inlån
2021
Torsdag 14 januari Utlån
Torsdag 28 januari Planering av dokumentation och diskussion om fortsatt bokklubb
Torsdag 11 februari Deaccession och avyttring
Torsdag 18 mars Katastrofplanering för samlingar
Torsdag 8 april Användning av samlingar
Torsdag 22 april Hantering av rättigheter
Torsdag 27 maj Tillståndskontroll  och teknisk bedömning

 

Spectrum 5.0 på svenska finns att ladda ner eller att beställa från Print on Demand.