Rumsbild, två kvinnor vid bord, läsande. 1911.
Rumsbild, två kvinnor vid bord, läsande. 1911. Foto: (CC BY)

Spectrum bokklubb

Välkommen till Riksantikvarieämbetets bokklubb där temat är Spectrum.

Hur använder ni  Spectrum? Vilka tankar och funderingar finns kring Spectrums föreslagna arbetsrutiner, policyer och miniminivåer?

Bokklubben är till för er som känner till och arbetar med Spectrum och vill träffa andra för att utbyta erfarenheter och tankar. Vid varje tillfälle träffas vi och grottar ned oss i en av processerna i Spectrum.

Bokklubben sker digitalt i programvaran Teams. Länk till varje möte kommer att finns vid tidsplanen. Ingen programvara behöver installeras.

Inför mötet:
Läs den aktuella processen och tänk igenom hur  det ser ut på ert museum.

Länk och mer information om Spectrum

Kommande bokklubbsmöten

Torsdag 27 maj 14.00-15.00 Tillståndskontroll  och teknisk bedömning

 

Tidigare möten

Datum Tid Process
Torsdag 3 september 2020 14.00-15.00 Inkommande objekt
Torsdag 17 september 14.00-15.00 Förvärv och accession
Torsdag 1 oktober 14.00-15.00 Kontroll av placering och förflyttning
Torsdag 15 oktober 14.00-15.00 Beståndsinventering
Torsdag 29 oktober 14.00-15.00 Katalogisering
Torsdag 12 november 14.00-15.00 Utlämning av objekt
Torsdag 3 december 14.00-15.00 Inlån
Torsdag 14 januari 2021 14.00-15.00 Utlån
Torsdag 28 januari 2021 14.00-15.00 Planering av dokumentation och diskussion om fortsatt bokklubb
Torsdag 11 februari 2021 14.00-15.00 Deaccession och avyttring
Torsdag 18 mars 14.00-15.00 Katastrofplanering för samlingar
Torsdag 8 april 14.00-15.00 Användning av samlingar
Torsdag 22 april14.00-15.00 14.00-15.00 Hantering av rättigheter

 

Spectrum 5.0 på svenska finns att ladda ner eller att beställa från Print on Demand.