Tandborstar från Husqvarna Borstfabrik AB, donerade till Nordiska museet 1971. Foto: Ulf Berger, Nordiska Museet (CC BY-NC-ND)

Tidens tand – handbok

Magasinshandboken Tidens tand – förebyggande konservering ger kunskap om museisamlingarnas materialkategorier, skaderisker och förebyggande konservering. Boken är skriven av 22 specialister och riktar sig främst till museipersonal, privata samlare och ideella museiföreningar.