FoU – Forskning och Utveckling

Riksantikvarieämbetets arbete grundas på kunskap om kulturarvet och om hur kulturarvet utvecklas och används i samhället. En viktig uppgift för Riksantikvarieämbetet är att identifiera och uppmärksamma behov av kunskap, både inom organisationen och i samhället i stort. Myndigheten ska också överblicka kunskapen på kulturarvsområdet, inom traditionella och nya kunskapsfält utifrån en omvärldsanalys.

Riksantikvarieämbetet bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet genom anslaget 1:4 Forskningsinsatser inom kulturområdet. FoU-anslaget är strategiskt för att stödja ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett levande forskningsområde i många akademiska miljöer. Forskning och utveckling bedrivs framförallt genom externt finansierade projekt, men ibland även i interna projekt och genom direkta uppdrag som kan vara både interna och externa.

Välkommen att ta del av FoU-verksamheten vid Riksantikvarieämbetet!

För kontakt med medarbetare vid FoU-kansliet, gå till FoU-organisation.

FoU-Katalog finns samlad information om den forskning som Riksantikvarieämbetet har finansierat genom anslaget.

 

Aktuellt:

2017-05-30
Nu har årets ansökan till Riksantikvarieämbetets FoU-program öppnat. För 2018 finns totalt 14 miljoner kronor att fördela varav fyra miljoner till nya projekt. Sök senast 20 september! Utlysningen sker inom ramen för Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö.
Läs mer under Ansökan FoU.

2017-04-25
Ny forskningsutlysning Digital Heritage
Det finns nya pengar att söka för forskare i Sverige som vill delta i forskningskonsortier med andra länder i Europa.
Nu öppnar den internationella forskningsutlysningen JPICH Digital Heritage, som för Sveriges del leds av RAÄ. Sista ansökningadag är den 22 juni 2017.
Följande teman står i fokus

  • The Critical: Engagements with Digital Heritage
  • The Curatorial: Communities and Digital Heritage
  • Safeguarding Digital Heritage

Den totala budgeten för Sverige är 600 000 EUR som Riksantikvarieämbetet och Vetenskapsrådet bidrar med finansiellt.
Läs mer på: http://www.jpi-culturalheritage.eu/2017/04/pre-announcement-jpich-digital-heritage-call-for-proposals/

 

Dela sidan på