FoU – Forskning och Utveckling

Riksantikvarieämbetets arbete grundas på kunskap om kulturarvet och om hur kulturarvet utvecklas och används i samhället. En viktig uppgift för Riksantikvarieämbetet är att identifiera och uppmärksamma behov av kunskap, både inom organisationen och i samhället i stort. Myndigheten ska också överblicka kunskapen på kulturarvsområdet, inom traditionella och nya kunskapsfält utifrån en omvärldsanalys.

Riksantikvarieämbetet bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet genom anslaget 1:4 Forskningsinsatser inom kulturområdet. FoU-anslaget är strategiskt för att stödja ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett levande forskningsområde i många akademiska miljöer. Forskning och utveckling bedrivs framförallt genom externt finansierade projekt, men ibland även i interna projekt och genom direkta uppdrag som kan vara både interna och externa.

Välkommen att ta del av FoU-verksamheten vid Riksantikvarieämbetet!

För kontakt med medarbetare vid FoU-kansliet, gå till FoU-organisation.

FoU-Katalog finns samlad information om den forskning som Riksantikvarieämbetet har finansierat genom anslaget.

 

Dela sidan på