FoU-verksamheten

Det huvudsakliga FoU-bidrag som Riksantikvarieämbetet delar ut sker en gång om året genom den allmänna utlysning som är kopplat till Riksantikvarieämbetets forskningsprogram. Årliga prioriteringar inom respektive forskningstema kan göras vid utlysningen så att flexibilitet skapas under programperioden för att fånga upp nya uppdrag som kommer till kulturarvsområdet.

Dessutom kan projekt som erhållit medel från Riksantikvarieämbetet, löpande under året ansöka om publiceringsbidrag för rapporter och andra publikationer som producerats inom ramen för projekten. Detta görs i särskild ordning kontakta FoU-handläggaren för närmare information.

Förutom ovanstående bidragssystem kan Riksantikvarieämbetet löpande beställa uppdragsforskning i anslutning till FoU-programmet. Riksantikvarieämbetet definierar då forskningens art och omfattning och är nyttjanderättshavare samt förbehåller sig rätten till resultatet.

Därutöver sker särskilda utlysningar i samarbete med andra aktörer nationellt och internationellt. Meddelanden om detta finns på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Dela sidan på