FoU-projekt i tidigare programperioder

Via vår FoU-Katalog kan man ta del av beviljade projekt från 2009 från programperiod 2012-2016 samt delar av programperiod 2006-2010/2011.

För att ta del av beviljade projekt före 2009 hänvisas till nedanstående länkar:

FoU-projekt för programperiod 2001-2005 (pdf)

FoU-projekt för programperiod 2006-2010/2011 (pdf)

Vi vill särskilt uppmärksamma publikationen Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete som sammanfattar Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/2011.

FoU Mångvetenskapliga möten

Dela sidan på