FoU-organisation

FoU-anslaget ligger sedan årsskiftet 2017 organisatoriskt på Kulturmiljöavdelningen, där alla myndighetens bidrag samlas. FoU-verksamheten sker dock över avdelningsgränserna.

Kontaktpersoner FoU

Jennifer Martin Schuch, FoU-handläggare
jennifer.martin.schuch@raa.se, +46 (0)8 5191 8532
Kontaktas när det gäller allt praktiskt gällande anslaget.
Ansvarar för kontakten med alla projekt som fått medel.
Kontaktas vid frågor rörande ansökningar.
Kontaktas vid frågor rörande publiceringsbidrag

Christina Fredengren, FoU-sakkunnig
christina.fredengren@raa.se, +46 (0)8 5191 8090
Ansvarar för det strategiska, tex strategiska allianser och FoU-programmet.

Jan Turtinen, FoU-utredare
jan.turtinen@raa.se, +46 (0)8 5191 8196
 Ansvarar för det strategiska, tex strategiska allianser och FoU-programmet.

Beredningsgrupp för FoU

Beredningsgruppen för FoU tar fram förslag till fördelningsbeslut baserat på extern vetenskaplig granskning samt relevansbedömning. Beredningsgruppen består av representanter från Riksantikvarieämbetets alla avdelningar.

Strategigrupp för FoU

Strategigruppen för FoU är ett forum för att identifiera de strategiska framtidsfrågorna för kulturmiljöområdets kunskapsuppbyggnad i mötet mellan forskning och praktik. Strategigruppen fungerar som en visionär resurs och samtalspartner för mer långsiktiga forsknings- och utvecklingsbehov.

Strategigruppen för FoU består av forskare från universitet och högskolor som representerar FoU-programmets teman, representanter för lands- respektive länsantikvarierna och för centrala museer samt Riksantikvarieämbetets avdelningschefer.

Dela sidan på