Interna projekt – rutiner FoU-anslag

Denna sida samlar information som rör interna projekt som har erhållit FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet och hur dessa ska redovisas.

Allmänna villkor

För utförliga villkor för Riksantikvarieämbetets FoU-bidrag hänvisas till:
Allmänna villkor för FoU-bidrag vid Riksantikvarieämbetet (pdf).

Att skicka underlag

Alla underlag som rör FoU-projekt ska skickas till:

Riksantikvarieämbetet
Kulturmiljöavdelningen/FoU
Box 5405
114 84 STOCKHOLM

Beslut

I samband med att Fördelningsbeslut om FoU-anslag har fattats, upprättar Riksantikvarieämbetet ett Beslutsmeddelande som skickas till anslagsmottagaren. Dessutom bifogas ett Beslutskontrakt i två exemplar som ska skrivas under av bidragsmottagaren (projektledaren) och medelsförvaltaren (avdelningschefen). Ett beslutskontrakt ska returneras, påskrivet, till Riksantikvarieämbetet (Kulturmiljöavdelningen) senast den 24 januari 2017.

Budget och delrapportering

FoU-projektets ekonomi rapporteras och följs upp enligt myndighetens ordinarie rutiner i månads- och tertialuppföljningar.

Projektledaren ska skriva en kortfattad halvårsrapport som ska vara FoU-kansliet tillhanda den 22 augusti 2017. Blankett för detta skickas ut per e-post och finns även att hämta här:
Halvårsredovisning mall FoU (word)

Vetenskaplig slutredovisning

Vetenskaplig slutredovisning ska inlämnas senast sex månader efter (sista) bidragsperiodens utgång och utformas enligt anvisningar från Riksantikvarieämbetet. Rapporten ska vara kortfattad med en omfattning på ca 10-15 A4 sidor.

Anvisning slutredovisning FoU (pdf)

Ekonomisk slutredovisning

Ekonomisk slutredovisning ska inlämnas senast sex månader efter (sista) bidragsperiodens utgång och utformas enligt anvisningar från Riksantikvarieämbetet.

Formulär för ekonomisk slutredovisning:
Ekonomisk slutredovisning FoU(word)

Publicering av resultat

Bidragsmottagaren och den enskilde forskaren är skyldig att offentliggöra och ställa projektresultat och vetenskapliga rapporter till allmänt förfogande att nyttjas av envar. Vid publicering av projektresultat ska anges att arbetet utförts med bidrag från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Antal rapporter som ska inlämnas beror på projektets art och fastställs enligt överenskommelse med Riksantikvarieämbetet. Minst sex exemplar av respektive publikation ska inges till Riksantikvarieämbetet efterhand de utkommer. Information om nya FoU-publikationer publiceras på Riksantikvarieämbetet hemsida. De kommer även att publiceras i Open Access.

Se senaste FoU-publikationerna.

Tryckningsbidrag

Riksantikvarieämbetet kan medverka till utgivning av publikation, som ett resultat av ett FoU-finansierat projekt, efter särskilt ansökningsförfarande och överenskommelse.

_____

För utförliga villkor för Riksantikvarieämbetets FoU-bidrag hänvisas till dokumentet:
Allmänna villkor för FoU-bidrag vid Riksantikvarieämbetet (pdf).

Dela sidan på