FoU-publikationer

Resultaten från genomförda FoU-projekt redovisas i rapporter och artiklar i olika tidskrifter. En del rapporter ges ut av Riksantikvarieämbetet och finns tillgängliga via FoU katalog men en del rapporter ges ut av andra förlag eller direkt i universitetens olika skriftserier. Vi samlar dessa här:

2017

Artikel: Empowering marginal lifescapes: the heritage of crofters in between the past and the present

Författare: Eva Svensson, Hilde Rigmor Amundsen, Ingunn Holm, Hans Hulling, Annie
Johansson, Jan Löfgren, Pia Nilsson, Stefan Nilsson, Susanne Pettersson &
Vigdis Stensby
Tidskrift: International Journal of Heritage Studies
År: 2017
ISSN: 1352-7258 (Print) 1470-3610 (Online)
Länk: http://dx.doi.org/10.1080/13527258.2017.1362579
Artikeln är en del av nätverksprojektet Torp på gränsen mellan historia, arkeologi och samhälle som genomfördes vid Karlstads universitet 2014-2016 inom tema Kulturarvets betydelse. Nätverksprojektet och artikeln finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Hantverksvetenskap

Redaktör: Gunnar Almevik
År: 2017
Förlag: Göteborgs universitet
ISBN: 978-91-983974-2-0
Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/52386

Hantverksvetenskap170px
Publikationen med två texter som direkt avser projektet är ett resultat av projektet Målning av plåt på kulturhistoriska byggnader som genomfördes vid Göteborgs universitet 2015-2016 inom tema Tillståndet för kulturarvet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

100% kamp: mänskliga rättigheter & kulturarv

Redaktör: Mikael Eivergård, Anna Furumark
År: 2017
Förlag: Boréa bokförlag
ISBN: 978-91-89140-93-6
100kamp170px
Publikationen är ett resultat av projektet Heterogena kulturarv – att ändra framtiden som genomfördes 2015-2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades bland annat genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

100% Kamp. 50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017

Redaktör: Anna Furumark, Mikael Eivergård
År: 2017
Förlag: Västmanlands läns museum
ISBN: 978-91-87828-29-4
50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017_170px
Publikationen är ett resultat av projektet Heterogena kulturarv – att ändra framtiden som genomfördes 2015-2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades bland annat genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

SKARPNÄCKSLÄGRET – Arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck

Redaktör: Anna Arnberg
År: 2017
Förlag: Statens historiska museer
IBSN: 978-91-89176-70-6
Länk: http://shmm.se/wp-content/uploads/2017/04/Skarpnackslagret_FoU-rapport-17.pdf

Skarpnäckslägret170
Publikationen är ett resultat av projektet I stadens utkant – Svensk-romska livsberättelser & lägerplatser från 1900-talet som genomfördes vid Statens historiska museer 2015 och 2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Artikel: Relationships between Personal and Collective Place Identity and Well-Being in Mountain Communities

Författare: Igor Knez och Ingegärd Eliasson
Tidskrift: Frontiers in Psychology [Elektronisk resurs]. – 2010-, January 2017, Volume 8, Article 79
År: 2017
ISSN: 1664-1078
Länk:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00079

Artikeln är en del av projektet Fjällandskap: betydelsen av kulturella ekosystemtjänster som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013-2015 inom tema Storslagen fjällmiljö. Finansiär för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö är Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Göteborgs universitet.

2016

Crafting Cultural Heritage

Redaktör: Anneli Palmsköld, Johanna Rosenqvist, Gunnar Almevik
År: 2016
Utgivare: Unik
ISBN: 978-91-981406-3-7
ISSN: 1101-3303
Länk: http://hdl.handle.net/2077/42095
Crafting Cultural Heritage 170px

Publikationen är ett resultat av projektet Målning av plåt på kulturhistoriska byggnader som genomfördes vid Göteborgs universitet 2015-2016 inom tema Tillståndet för kulturarvet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader

Författare: Anna Henningsson och William Wei
År: 2016
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-785-8 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-784-1 (Tryck)
Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader170
Publikationen är ett resultat av projektet Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2010 och 2012 inom tema Styrmedel. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Podcastserien: Storslagen fjällmiljö

Länk: Lyssna på avsnitten via iTunes
År: 2016
Storslagen fjällmiljö170
I varje avsnitt möter du programledaren Tomas Hagström, en forskare och två gäster. Tillsammans kommer de sitta ned runt ett bord för att samtala och resonera kring fjällen ur olika perspektiv. Finansiär för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö är Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Tre av projekten finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Artikel: The role of cultural heritage in attracting skilled individuals

Författare: Mikaela Backman och Pia Nilsson
Tidskrift: Journal of Cultural Economics, Volume 40, Number 4, 2016
År: 2016
ISSN: 0885-2545
Pia Nilssons artikel170
Artikeln är en del av projektet Betydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygd som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2015-2016 inom tema Landskap och hållbara städer. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Internationella handelshögskolan i Jönköping. Länk till artikeln.

Bergslagen – en industriregion i upplösning?

Författare: Mats Lundmark, Mona Hedfeldt och Max Jakobsson
År: 2016
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-725-4 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-726-1 (POD)
Bergslagen- en industriregion i upplösning170
Publikationen är en av tre rapporter som är ett resultat av projektet Brytpunkt Bergslagen som genomfördes vid Kungliga tekniska högskolan 2009-2011 inom tema Moderna kulturarv. Alla rapporter har en inledning av den projektansvarige Maths Isacson. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Industriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat Bergslagen

Författare: Inger Orre
År: 2016
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-727-8 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-728-5 (POD)
Industriarv som tillväxtmotor170
Publikationen är en av tre rapporter som är ett resultat av projektet Brytpunkt Bergslagen som genomfördes vid Kungliga tekniska högskolan 2009-2011 inom tema Moderna kulturarv. Alla rapporter har en inledning av den projektansvarige Maths Isacson. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Industihistoriska värden – formering och omförhandling

Författare: Jan af Geijerstam
År: 2016
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-729-2 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-730-8 (POD)
Industrihistoriska värden170
Publikationen är en av tre rapporter som är ett resultat av projektet Brytpunkt Bergslagen som genomfördes vid Kungliga tekniska högskolan 2009-2011 inom tema Moderna kulturarv. Alla rapporter har en inledning av den projektansvarige Maths Isacson. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Artikel: Are valuations of place-based amenities driven by scale?

Författare: Pia Nilsson
Tidskrift: Housing Studies, Volume 13, 2016
År: 2016
ISSN: 0267-3037
Artikeln är en del av projektet Betydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygd som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2015-2016 inom tema Landskap och hållbara städer. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Kulturarv i krig och konflikt – en forskningsöversikt

Författare: Peter Haldén, Francis Esparraga och Lisa Karlborg
År: 2016
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-762-9 (PDF)
Kulturarv i krig och konflikt170
Forskningsöversikten Kulturarv i krig och konflikt är en publikation som är ett resultat av ett FoU finansierat forskningsuppdrag 2015-2016.

Johan Niclas Cahman och orgeln i Leufsta bruk

Huvudförfattare: Axel Unnerbäck
Redaktör: Karl Johan Eklund
År: 2016
Förlag: Föreningen Leufsta & Cahmanorgelns Vänner
ISBN: 978-91-639-0985-6
Camanorgeln i Leufsta bruk170
Publikationen innehåller en delredovisning av FoU-projektet Svensk orgelforskning med inriktning på kulturmiljövårdens behov. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Boken är en antologi med artiklar från flera författare som beskriver olika aspekter på Cahmanorgeln.

Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet

Författare: Jan af Geijerstam
År: 2016
Förlag: Svenska industri­minnes­föreningen
ISBN: 978-91-76115-54-1

Industrisamhällets landskap170

Den 14-15 oktober 2015 genomfördes konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet på Regionmuseet i Kristianstad. Boken är en utförlig och i grunden redigerad dokumentation av konferensen. Konferensen arrangerades gemensamt av Svenska industri­minnes­föreningen (SIM), Regionmuseet Kristianstad, Arbets­­livs­­museernas Samarbetsråd (ArbetSam) och Arbetets museum. Den kunde genomföras tack vare finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

2015

N[ä]r [d]et s[t]ör

Författare: Anna Furumark och Mikael Eivergård
År: 2015
Tryckeri: Printfabriken, Karlskrona
ISBN: 978-91-637-9568-8

När det stör170px
Publikationen är ett resultat av projektet Heterogena kulturarv – att ändra framtiden som genomfördes 2015-2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades bland annat genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Fyrtio år senare – Om bebyggelsens förändring och kulturhistorisk byggnadsinventering och värdering i backspegeln

Författare: Carina Carlsson och Linda Grey
År: 2015
Förlag: Västarvet

Fyrtio år senare

Rapporten är en sammanfattning av FoU-projektet Studier av förändringar i bebyggelsemiljön under 40 år som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013 och 2014 inom tema Kulturarvets betydelse. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Västarvet i samarbete med Göteborgs universitet.

Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet – Sammanfattning och slutsatser av FoU-projekt

Författare: Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
År: 2015
Förlag: Rio Kulturlandskapet i samarbete med KTH/Arkitektur
ISBN: 978-91-98151-26-8

Styrmedel och kompensationsåtgärder170

Rapporten är en sammanfattning av FoU-projektet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013-2015 inom tema Styrmedel. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Kulturlandskapet i Fjällbacka i samarbete med KTH/Arkitektur.

Gränsöverskridande stadsforskning – erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt

Red: Britt Olofsdotter, Kristina Björnberg och Bengt Kopp
År: 2015
Förlag: Forskningsrådet Formas
ISBN: 978-91-540-6088-7

Gränsöverskridande stadsforskning170

I den här boken sammanfattas resultaten från sex FoU-projekt som tillkommit inom den gemensamma forskningsutlysningen Samordnad stadsutveckling en förutsättning för hållbar utveckling. Projekten finansierades delvis genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Den samordnande myndigheten var Formas. Rapporten avslutas med de fem myndigheternas gemensamma reflektioner över forskningssatsningen.

Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser – en fallstudie

Red: Sarah Andersson, Krister Olsson och Ola Wetterberg
År: 2015
Förlag: Göteborgs universitet
ISBN: 978-91-88101-01-3 (Tryck)
ISBN: 978-91-88101-02-0 (PDF)
URI: http://hdl.handle.net/2077/40192

Gamlestaden170

Antologin är tillkommen inom ramen för FoU-projektet Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2009 och 2010 inom tema Moderna kulturarv. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och bedrevs vid Göteborgs universitet i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, Nordiska museet och Stockholms universitet.

Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer

Red: Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
År: 2015
Förlag: Rio Kulturlandskapet i samarbete med KTH/Arkitektur
ISBN: 978-91-98151-25-1

Kompensationsåtgärder

Antologin innehåller texter från en vetenskaplig konferens den 1-2 december 2014 om kompensation vid exploatering av kultur- och naturmiljöer och redovisar erfarenheter från det pågående FoU-projektet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet inom tema Styrmedel. Projektet bedrivs vid KTH/Rio Kulturlandskapet.

Mellan kataloger och sociala medier – Medborgare och kulturarvsinstitutionerna på nätet

Författare: Bodil Axelsson
År: 2015
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-708-7 (PDF)

Mellan kataloger och sociala medier170

Publikationen är ett resultat av förstudien Medborgare och kulturarvsprofessioner möts i digital miljö som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2014 inom temat Kulturarvsinformation och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

Visby ringmur – kulturarv som rasar och återuppbyggs

Red: Ulrika Mebus och Kristin Balksten
År: 2015
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-706-3 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-705-6 (Tryck)

Visby ringmur170

Publikationen är ett resultat av projektet Visby ringmur som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013 inom temat Tillståndet för kulturarvet och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

2014

Hantverkare emellan

Redaktör: Gunnar Almevik, Sara Höglund, Anna Winbladh
År: 2014
Utgivare: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
ISBN: 978-91-981883-1-8
Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38430
hantverkare emellan170px

Publikationen är ett resultat av förstudien Målning av plåt på kulturhistoriska byggnader som genomfördes vid Göteborgs universitet 2013 inom tema Tillståndet för kulturarvet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl

Red: Ingrid Martins Holmberg
År: 2014
Förlag: Makadam förlag
ISBN: 978-91-7061-165-0

Vägskälens kulturarv

Publikationen är ett resultat av projektet Rörligare kulturarv? KMV och det romska kulturarvets landskapsdimension som genomfördes vid Göteborgs universitet 2012-2014 inom temat Förutsättningar för kulturarvsarbetet och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

Riktlinjer för offentlig konst

Författare: Jenni Lindbom och Karin Hermerén
År: 2014
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-690-5 (PDF)
ISBN 978-91-7209-691-2 (POD)

Riktlinjer för offentlig konst 170px

Publikationen är ett resultat av projektet Riktlinjer för offentlig konst som genomfördes vid Helsingborgs kulturförvaltning, Dunkers kulturhus 2011 inom temat Moderna kulturarv och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Rapporten är baserad på de praktiska och teoretiska erfarenheter av förvaltning av offentlig konst som gjorts i Helsingborgs stad under de senaste tio åren.

Kulturarv i samhällsplaneringen – Kompensation av kulturmiljövärden

Red: Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
År: 2014
Förlag: Rio Kulturlandskapet i samarbete med KTH/Arkitektur
ISBN: 978-91-98151-21-3

Kulturarv i samhällsplaneringen170px

Delrapporten redovisar erfarenheter från det pågående FoU-projektet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet inom tema Styrmedel. Projektet bedrivs vid KTH/Rio Kulturlandskapet.

Begagnade landskap – använt, vårdat och värderat

Red: Anders Wästfelt
År: 2014
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-696-7 (pdf)
ISBN: 978-91-7209-697-4 (POD)

Begagnade landskap - använt vårdat och värderat 

Publikationen är ett resultat av konferensen Begagnade landskap, använt, vårdat och värderat projektet som i sin tur förmedlade de tre tidigare FoU finansierade projekten Ägande och brukande för långsiktigt hållbar landskapsvård, Det förflutna som samtida resurs – det odelade landskapets konsekvenser samt The European Landscape Convention: A Door to Planning and Interpreting a Culturally and Naturally Diverse Regional Landscape Heritage? inom tema Landskap med historia.

Standards in Architectural Paint Research

Red: Lisa Nilsen och Kathrin Hinrichs Degerblad
År: 2014
Förlag: Archetype publications Ldt
ISBN: 978-1-909492-17-2

Standards in Architectural Paint Research 

Publikationen är ett resultat av projektet Internationell konferens om utveckling av färgarkeologiska undersökningar som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013-2014 och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Tillståndet för kulturarvet.

Målning av takplåt på kulturhistoriska byggnader. En kunskapssammanställning.

Författare: Arja Källbom
År: 2014
Förlag: Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet

Målning av plåt 170px

Publikationen är ett resultat av projektet Målning av plåt på kulturhistoriska byggnader som har finansierats av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet genomfördes 2013 inom temat Tillståndet för kulturarvet.

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län

Ur projektet Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län, vilket finansierades med Riksantikvarieämbetes FoU anslag 2012-2013 i temat Kulturarvets betydelse har flera intressanta publikationer tagits fram.

Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Titel: Uppdragsarkeologins målgrupper – en utvärdering av publik arkeologisk verksamhet och av hur de arkeologiska resultaten tas om hand i samhällsplaneringen och i skolan
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2013:04 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Uppdragsarkeologins målgrupper

Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Titel: Stenålder i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2013
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:05 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Stenålder i Uppsala län

Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Titel: Brons- och järnålder i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:06 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Brons-och järnålder i Uppsala län

Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Titel: Medeltid i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2013
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:07 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Medeltid i Uppsala län

Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Titel: Uppdrag historieskrivning – en analys av arkeologiska resultats påverkan på historieskrivningen
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:08 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Uppdrag historieskrivning

Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Titel: Tidigmodern och modern tid i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:11 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län

Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Titel: Handlingsprogram för uppdragsarkeologi – syfte och inriktning för arkeologi i Uppsala län
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:12 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi

New methods for building archaeological documentation and analysis process

Författare: Agostina Appetecchia, Olof Brandt, Gunilla Gardelin, Hanna Menander, Håkan Thorén
Serie: UV Rapport 2013:106
År: 2014
Förlag: Riksantikvarieämbetet Arkeologiska uppdragsverksamheten UV Syd
New methods for building archaeological documetation 170px

Publikationen är ett resultat av projektet Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess som genomfördes vid Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet UV Syd 2012-2013 och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Tillståndet för kulturarvet.

New methods for building archaeological documentation and analysis process (pdf).

Offentlig konst. Ett kulturarv.
Tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst.

Författare: Karin Hermerén. Medförfattare: Henrik Orrje
År: 2014
Förlag: Statens konstråd.
ISBN: 978-91-980945-2-7

Offentlig konst Ett kulturarv 170px

Publikationen är ett resultat av projektet Styrmedel för tillsyn och vård av offentlig byggnadsanknuten konst som genomfördes vid Statens konstråd 2012-2013 och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Styrmedel.

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv.

Redaktörer: Lina Midholm, Katarina Saltzman
År: 2014
Förlag: Institutet för språk och folkminnen.
ISBN: 978-91-86959-14-2

Naturen for mig 170px

Publikationen är ett resultat av projektet Naturen för mig som genomfördes vid Institutet för språk och folkminnen i Göteborg 2012-2013 och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Kulturarvets betydelse.

2013

Price Formation in Real Estate Markets

Författare: Pia Nilsson
År: 2013
Förlag: Internationella Handelshögskolan i Jönköping
ISBN: 978-91-86345-41-9

Price Formation in Real Estate Markets

Publikationen som är en doktorsavhandling vid Jönköping International Business School är ett resultat av projektet Kulturarvets ekonomiska värden som genomfördes vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2007-2012 och delfinansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Plats och Tradition.

Att verka tillsammans – erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer

Författare: Maria Håkansson
År: 2013
Förlag: Kungliga Tekniska högskolan. Skolan för arkitektur och samhällsbyggande. Institutionen för samhällsplanering och miljö. Avdelningen för urbana och regionala studier.
ISBN: 978-91-7501-969-7

Att verka tillsammans_webb

Rapporten är ett resultat av följeforskningen som Kungliga Tekniska högskolan utfört 2011-2013 i samband med regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, på uppdrag av Statens konstråd. Projektet är finansierat av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

Katalogen – nyckeln till museernas kunskap? Om dokumentation och kunskapskultur i museer

Akademisk avhandling.

Författare: Bengt Wittgren
År: 2013
Ingår i: Papers in Museology 8
Förlag: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
ISBN: 978-91-7459-722-6

Katalogen Nyckeln till museernas kunskap

Avhandlingen lades fram vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Den är en del av det resultat som framkom av det FoU-finansierade projektet ”Små historier i stora berättelser”. Projektet genomfördes under 2009-2010 inom temat Moderna kulturarv. och bedrevs vid Länsmuseet Västernorrland.

Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 65/2013. Temanummer: Industriarvet idag.

Författare: Dag Avango och Anders Houltz (red.).
År: 2013
Förlag: Bebyggelsehistorisk tidskrift, Uppsala.
ISSN: 0349-2834

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 65_2013 Industriarvet idag

Temanumret Industriarvet idag är ett resultat från konferensen Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid. Konferensen genomfördes med FoU-finansiering under 2012 inom temat Förutsättningar för kulturarvsarbetet.

Platsens mänskliga berättelser

Författare: Masoud Kamali (red.).
År: 2013
Förlag: Universus press, Malmö.
ISBN: 978-91-87439-01-8
Platsens mänskliga berättelser
Antologin Platsens mänskliga berättelser är ett resultat från länsstyrelsernas gemensamma satsning Kalejdoskop – sätt att se på historia. Projektet genomfördes med FoU-finansiering under åren 2010-2012. Femton länsstyrelser har bidragit med artiklar där Masoud Kamali varit redaktör.

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid.

Författare: Jan av Geijerstam (red.).
År: 2013
Förlag: Svenska industriminnesföreningen, Stockholm.
ISBN: 978-91-637-3072-6
Länk till publikation: Industrisamhällets kulturarv – konferensdokumentation.

Industrisamhällets kulturarvSkriften är ett resultat av konferensen med samma namn som genomfördes hösten 2012. Konferensen genomfördes med avgörande stöd genom Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Alum-treated archaeological wood. Characterization and re-conservation.

Författare: Carola Häggström och Tom Sandström (red.).
År: 2013
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-667-7 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-668-4 (POD)
Länk till publikation: Alum-treated archaeological wood.

Alum treated archaeological wood

Publikationen har sitt ursprung i det FoU-finansierade projektet ”Behov av och metoder för omkonservering av arkeologiskt alunbehandlat trä”. Projektet genomfördes 2003-2005 under tema Vård och konservering i programperiod 2001-2005.

Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete.

Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet från programperioden 2006-2010/2011.

Författare: Marie Holmström (red.)
År: 2013
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-669-1 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-670-7 (POD)
Länk till publikation: Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete.

FoU Mångvetenskapliga möten

Bokens titel Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete fångar målsättningen för programperioden och de projekt som beviljades anslag. Boken ger inblickar i 22 genomförda projekt. I en förteckning finns även kortfattade presentationer av samtliga 117 beviljade FoU-projekt från programperioden.

Medborgare, kulturmiljö och planering.
Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande.

Författare: Krister Olsson och Elin Berglund
År: 2013
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-618-9 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-619-6 (POD)
Länk till publikation: Medborgare, kulturmiljö och planering.

Medborgare kulturmiljö och planering
I publikationen diskuteras en metod för att i kommunal planering och kulturmiljövård inhämta och nyttiggöra kunskaper om stadsmiljöns värde och nytta för olika grupper av medborgare. Den är ett resultat av det FoU-finansierade projektet: Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden – metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värden under programperioden 2006-2011 under temat ”Plats och tradition”.

2012

Volontärer och kulturarv

Författare: Anna Hansen, med hjälp av Malin Wolczynska
År: 2012
Förlag: Jamtli förlag
ISBN: 978-91-7948-241-1
Volontärer och kulturarv

Publikationen behandlar bland annat frågan om det är bra med volontärer inom kulturarvssektorn. Den är ett resultat av det FoU-finansierade projektet: Kulturarv och volontärer under programperioden 2006-2011 under temat ”Plats och tradition”.

Negotiating culture, assembling a past

– the visual, the non-visual and the voice of the silent actant.

Författare: Jonathan Westin.
Ingår i: Gothenburg Studies in conservation 28
År: 2012
Förlag: Göteborgs universitet. Acta Universitatis Gothoburgensis.
ISBN: 978-91-7346-726-1
Länk till publikation: Negotiating culture, assembling a past

Omslag Negotiation culture assembling a past

Avhandlingen har en bakgrund i det FoU-finansierade projektet: Kommunikation och gestaltning av kulturmiljön under programperioden 2006-2011 under temat ”Landskap med historia”.

Bonadsmåleri under lupp

Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska bonadsmålningar 1700-1870.

Författare: Ingalill Nyström
Ingår i: Gothenburg Studies in conservation 29
År: 2012
Förlag: Göteborgs universitet. Acta Universitatis Gothoburgensis.
ISBN: 978-91-7346-731-5
Länk till publikation: Bonadsmåleri under lupp

Omslag Bonadsmåleri under lupp

Avhandlingen har en bakgrund i det FoU-finansierade projektet: Materialanalys av sydsvenskt bonadsmåleri under programperioden 2006-2011 under temat ”Plats och tradition”.

Parken på Grönsöö

Om bevarande och utveckling av en historisk park.

Författare: Karl Johan Eklund (red.)
Ingår i: Rapporter Institutionen för stad och land 2/2012, SLU.
År: 2012
Förlag: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för stad och land
ISBN: 978-91-85735-25-9
Länk till publikation: Parken på Grönsöö

Omslag Parken på Grönsöö

Boken har anknytning till det FoU-finansierade projektet: Seminarium inom Grönsöö-projektet. Projektet bedrevs 2009-2010 under programperioden 2006-2011 under temat Plats och tradition.

Places, people, stories

A graphic novel

Författare: Mats Brate och Petter Hanberger
År: 2012
Förlag: Linnéuniversitetet
ISBN: 978-91-86983-78-9
Länk till publikation: Places, People, Stories eller Places, People, Stories (DiVA).

Omslag Places People Stories
Boken har bakgrund i den FoU-finansierade konferensen: Places, People, Stories år 2011. Konferensen genomfördes inom ramen för programperioden 2006-2011 under temat ”Landskap med historia”.

Samiska växter i Laponia

Författare: Kajsa Kuoljok
År: 2012
Förlag: Áttje, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
ISBN: 978-97-87636-21-9
Omslag Samiska växter i Laponia

Skriften har sin bakgrund i FoU-projektet ”Traditionell ekologisk kunskap om markanvändning i Laponia” under programperioden 2006-2011. Projektet bedrevs 2009-2011 under temat Landskap med historia.

På anstalt. Andra minnen av det moderna

Författare: Mikael Eivergård, Veronica Olofsson, Maria Vallström.
År: 2012
Förlag: Jamtli förlag
ISBN: 978-91-7948-239-8

Omslag På Anstalt

I boken har man sökt upp miljöer, arkivhandlingar och människor som kan hjälpa oss att förstå anstaltens plats i samhället. Boken är en del av resultatet av FoU-projektet ”Omhändertagandets historia. Om anstalter och institutioner som kulturarv” under programperioden 2001-2005. Projektet genomfördes 2005 under temat Kulturhistorisk kunskap.

Bedömnings- och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologin

En studie av anbudsförfaranden genomförda under åren 2008-2009. Rapport från Riksantikvarieämbetet.

Författare: Jan Ottander
År: 2012
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-604-2
Länk till publikation: Bedömnings- och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologin

Omslag Bedömnings och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologin

Rapporten redovisar ett utvecklingsarbete för att få fram gemensamma metoder för kvalitetssäkring av anbudsförfaranden. Forskningsrapporten redovisar resultatet av FoU-projektet Bedömnings- och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologin. Projektet genomfördes 2010 inom temat Landskap med historia.

Bevara betongen

Författare: Sven Olof Ahlberg
År: 2012
Förlag: Svensk Byggtjänst
ISBN: 978-91-7333-491-4
Länk till publikation: Bevara betongen

Omslag Bevara Betongen
(Alla rättigheter förbehålles)
Boken om betong finns som en tillgång och stöd för aktörer (arkitekter, byggnadsingenjörer och antikvarier) som har till uppgift att bedöma vilka objekt av betong som ska finnas kvar till framtiden.

Boken redovisar resultatet av FoU-projektet Betonghandbok. Projektet genomfördes 2009 inom temat Moderna kulturarv.

Byggnaden som kunskapskälla

Författare: Gunnar Almevik
Ingår i: Gothenburg Studies in conservation 27
År: 2012
Förlag: Göteborgs universitet. Acta Universitatis Gothoburgensis.
ISBN: ISBN 978-91-7346-714-8
Länk till publikation: Byggnaden som kunskapskälla

Omslag Byggnaden som kunskapskälla

Avhandlingen från Göteborgs universitet är en metodstudie i byggnadshistorisk undersökning där syftet har varit att kartlägga, pröva och granska olika undersökningsmetoder och källkategorier. Den är en del av resultatet av FoU-projektet Kulturminnesundersökning av gården Örnanäs – en metodstudie. Projektet genomfördes 2003 inom temat Vård och konservering.

New methods for documentation and analysis in building archaeology-prestudy

Författare: Agostina Appetecchia, Olof Brandt, Hanna Menander, Håkan Thorén.
Ingår i: UV Rapport 2012:1
År: 2012
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISSN: 1104-7526
Länk till publikation: New methods for documentation and analysis in building archaeology-prestudy

Omslag New Methods for documentation and analysis in building archaeology prestudy

Rapporten är en förstudie och handlar om hur man kan utveckla nya metoder för dokumentation, analys, tolkning, rekonstruktion och förmedling av resultat från byggnadsarkeologiska undersökningar med ett baptisterium i Rom som utgångspunkt.

Forskningsrapporten redovisar resultatet av FoU-projektet Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess. Projektet genomfördes 2011 inom temat Plats och tradition.

Åkerns blomma. Trädgården som jordbrukets förebild i 1800-talets Skåne.

Författare: Åsa Klingborg Ahlklo
Ingår i: Doctoral Thesis No 2012:9
År: 2012
Förlag: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.
ISBN: 978-91-576-7693-1

Omslag Åkerns blomma

Avhandlingen syftar till fördjupad förståelse för landsbygdens trädgård i dess roll som åkerbrukets blomma eller förebild för jordbruket. Utgångspunkten är två gårdar i 1800-talets Skåne. Den är en del av resultatet av FoU-projektet Med trädgården som förebild – Alnarp som läromönster för skånsk landskapsidentitet. Projektet genomfördes 2004-2005 inom temat Kulturhistorisk kunskap.

2011

Modernismens tegelfasader

Författare: Tomas Tägil, Tomas Gustavsson, Kristina Bergkvist, Björn Magnusson Staaf (red.)
Ingår i: Arkus skrift nr 65
År: 2011
Förlag: Arkus
ISBN: 978-91-978957-3-6
Länk till publikation: Modernismens tegelfasader

Omslag Modernismens tegelfasader

En historia om nittonhundratalets tegelarkitektur, om efterkrigstidens byggnadsteknik, om hur det svenska moderna samhället byggdes, om en svensk tegelindustri som försvann, om 80 miljoner kvadratmeter skadad mur och om att reparera murverk med omsorg.

Boken redovisar resultatet av FoU-projektet Korrosionsskador i tegelfasader – värdering och åtgärder. Projektet genomfördes 2007-2008 inom temat Moderna kulturarv.

Malmfältens kulturmiljöprocesser

Författare: Jennie Sjöholm, Kristina L Nilsson
Ingår i: Forskningsrapport
År: 2011
Förlag: Luleå Tekniska universitet
ISBN: 978-91-7439-378-1
Länk till publikation: Malmfältens kulturmiljöprocesser

Omslag Malmfältens kulturmiljöprocesserRapporten är resultatet av en undersökning hur bebyggelsemiljöernas kulturvärden hanteras och värderas i förändringsprocesserna och är genomförd med anledning av de påbörjade planerade samhällsomvandlingarna i Malmberget och i Kiruna. Forskningsrapporten redovisar resultatet av FoU-projektet Malmfältens kulturmiljöprocesser. Projektet genomfördes 2010 inom temat Moderna kulturarv.

Dela sidan på