Kontakta avdelningen för arkiv och bibliotek

Avdelningen för arkiv och bibliotek består av enheterna Arkiv, Bibliotek och Svensk Museitjänst som finns i Stockholm samt besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala museum.

Avdelningen för arkiv och bibliotek – ledning

Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkiv och bibliotek
Box 5405
114 84 Stockholm

Växel: 08-5191 80 00

E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm

Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.


Inger Mattsson

Avdelningschef
08- 5191 83 30

Camilla Montan
Administration
08- 5191 81 40

Dela sidan på