Enheten för digital förmedling

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen
Box 1114
621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Pär Jonsson
Tf Enhetschef
08-5191 80 21

Jan Ainali
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 40

Kerstin Jonsson
Informationsarkitekt
08-5191 80 28

Matilda Karlsson
Antikvarie
Verksamhetsutveckling
08-5191 82 44

Hanna Larsson
Antikvarie
08-5191 82 36

Åsa Larsson
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 41

Maria Logothetis
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare
08-5191 81 09

Lars Lundqvist
Verksamhetsutvecklare
08-5191 85 65

Marcus Smith
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare, K-samsök
08-5191 82 26

Anders Strinnholm
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 39

Henrik Summanen
Tjänstledig
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare
08-5191 81 23

Dela sidan på