Enheten för digital förmedling

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen
Box 1114
621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby

Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

David Haskiya
Enhetschef
08-5191 82 48

Jan Ainali
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 40

Staffan Cederborg
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 49

Kerstin Jonsson
Informationsarkitekt
08-5191 80 28

Matilda Karlsson
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 44

Hanna Larsson
Antikvarie
08-5191 82 36

Åsa Larsson
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 41

Viktor Lindbäck
Verksamhetsutvecklare
08-5191 82 45

Maria Logothetis
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare
08-5191 81 09

Marcus Smith
Antikvarie
Verksamhetsutvecklare, K-samsök
08-5191 82 26

 

Dela sidan på