Kontakta staben

Staben är ett stöd för verksledningen och ansvarar för frågor som rör myndighetens övergripande och långsiktiga inriktning, strategi och visioner. I staben ingår enheten Digisam. Stabens medarbetare finns både i Stockholm och i Visby.

Staben

Riksantikvarieämbetet, Staben
Box 5405
114 84 Stockholm

Växel: 08-5191 80 00
Fax: 08-663 35 28
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Storgatan 41, Östermalm, Stockholm

Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

 

Torsten Hökby
Stabschef
08-5191 81 26

Tuss Almgren
Utredare
08-5191 80 76

Karin Altenberg
Utredare
08-5191 85 70

Anita Bergenstråhle-Lind
Sakkunnig
Regional samverkan, EU och internationella frågor.
08-5191 84 24

Lotta Boss
Utredare
Ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete, kontaktperson för länsstyrelsesamverkan.
08-5191 81 42

Ann-Louice Dahlgren
Samordnare
Europeiska kulturarvsåret 2018
08-5191 81 33

Christina Fredengren
Utredare
FoU-sakkunnig
08-5191 80 90

Eric Fugeläng
Utredare
Kulturarvsinkubator
08-5191 80 69

Maria Sawano
GD-sekreterare
08-5191 80 02

Jan Turtinen
Utredare
Planering och uppföljning, FoU-sakkunnig, Unescos världsarvskommitté
08-5191 81 96

Helén Windarp
Utredare
08-5191 80 75

 

Maja Flygt
Utredare
08-5191 82 50
Tjänstledig t.o.m. 31 dec 2017

Staben – läs mer om stabens verksamhet.

Dela sidan på