Om kulturarvslaboratoriet

Riksantikvarieämbetet har ett material- och analyslaboratorium som är anpassat för kulturmiljövårdens och museernas behov.

Kulturarvslaboratoriet är en resurs som ska nyttjas för samarbeten mellan olika parter. Här finns specialister som aktivt arbetar för att tillämpningen av konserveringsvetenskap ska öka i landet.

Det innebär att vi

  • ger råd per telefon och internet
  • deltar i formuleringen av uppdrag till kulturarvslaboratoriet och i tolkningen av analysresultaten
  • utför tester och analyser i samverkan med konservatorer och byggnadsvårdare inom kulturmiljövården och museerna
  • ingår i samarbetsprojekt med professionella utförare och förvaltare, där samverkansparterna kan vara såväl offentliga aktörer som organisationer och näringsliv
  • deltar i styr- och referensgrupper till olika projekt runt om i landet.

De projekt som i första hand kan genomföras vid kulturarvslaboratoriet ska ha relevans för samordningen av vård och konservering i landet och svara mot de utvecklingsområden Riksantikvarieämbetet valt att fokusera sin verksamhet kring. Projekten ska kommuniceras och komma många till del.

Samarbete med externa aktörer

Samarbete med externa aktörer innebär att det finns möjlighet för

  • arkiv, bibliotek och museer att under tidsbegränsade perioder disponera lokaler, utrustning och i viss mån kompetens för särskilda arbeten
  • större samarbetsprojekt inom EU, Nordiska rådet eller liknande att placeras i lokalerna
  • universitet och högskolor att förlägga delar av sin undervisning till laboratorierna,
  • universitet och högskolor att utföra delar av forskningsstudier i laboratorierna.

Särskilda överenskommelser upprättas för respektive aktivitet och aktör.

Vill du bli vår Gästkollega

Att vara Gästkollega vid Kulturarvslaboratoriet i Visby ger dig möjlighet att få utföra tester och analyser med laboratoriets avancerade instrumentpark. Hos oss får du hjälp med att utforma din frågeställning och tillgång till konserveringsvetenskaplig kompetens.

Läs mer om att bli Gästkollega