Erbjudande för lärande

Riksantikvarieämbetets erbjudande kring lärande kommer till uttryck på webbplatser, i publikationer (tryckta eller på webben), genom seminarier, möten och utbildningar samt genom FoU-verksamheten som sådan, men även genom mottagande av praktikanter och stipendiater.

De professionella står i fokus, men det finns även insatser som riktar sig till politiker, ideellt aktiva och allmänhet. Aktuella konferenser, seminarier och möten hittar du här och alla våra publikationer finns i vårt öppna arkiv Samla.

Vill vara pådrivande och stödjande genom lärande.

Syftet med lärandet är att bidra till utvecklingen av andras förmåga att bevara använda och utveckla kulturarvet och kulturmiljön på olika sätt. Insatserna för lärande är ett komplement inte minst till satsningen på öppna data och tjänster och ökar ytterligare medborgarvärdet.

Alla som vill ska ha möjligheter att använda kulturarvs- och kulturmiljökunskaper för att agera i de samhällsfrågor man själv väljer. De kulturmiljöprofessionella ska också enkelt, och när de anser sig ha tid, kunna välja inom vilka aktuella områden som man vill fördjupa sina kunskaper.

Ständig utveckling

Informationen om lärande är under uppbyggnad. Den blir aldrig fullt utbyggd men tanken är att du som besökare ska kunna få information om hur vi undersöker förutsättningarna för och behoven av lärande, men framför allt information om aktuella insatser som erbjuds av myndigheten.

Vårt erbjudande fokuserar på områden där vi har ett utpekat ansvar enligt vår instruktion exempelvis rörande den antikvariska praktiken kopplad till lagstiftningen. ”Hur ska man som tjänsteman tänka och göra för att det ska bli rätt, vara effektiv och uppnå önskade effekter?”