Strategi för lärande

Vår strategi för lärande är bred och utgår från samverkan med andra. De professionella står i fokus, men det finns även insatser som riktar sig till politiker, ideellt aktiva och allmänhet.

Riksantikvarieämbetet vill utveckla relationen till såväl universiteten – i roller som utbildningsanordnare respektive uppdragsutbildare – som till andra myndigheter och organisationer som arbetar för och med lärande om kulturarv och kulturmiljö.

Lärande i samverkan

Exempel på samverkansfrågor är: Hur göra det attraktivt för universiteten att ta en roll för vidareutbildning- och kompetensutveckling och ta fram aktuella och angelägna kurser? Hur ska gapet mellan utbildning och yrkesverksamhet överbryggas? Hur vet jag som medborgare eller politiker vad jag kan göra för eller med kulturmiljö?

Lärandeverksamheten vid Riksantikvarieämbetet kan alltså även inbegripa att utveckla och pröva idéer och metoder, till exempel med nygamla aktörer som folkhögskolorna. Därefter får de aktörer som vill ta arbetet vidare.