Keramik från stenåldersboplatsen i Sittesta, Ösmo socken.Keramik från stenåldersboplatsen i Sittesta, Ösmo socken.Foto: Eva Skyllberg (CC BY)

Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV

Den 1 januari 2015 övergick Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet till Statens historiska museer (SHMM) och heter nu Arkeologerna.

Vad beror överföringen på?

2013 beslutade regeringen att Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet skulle överföras till Statens historiska museer (SHMM) från 1 januari 2015. Efter avskiljandet får Riksantikvarieämbetet en renodlad myndighetsroll och därmed bättre förutsättningar i arbetet att stärka och utveckla det uppdragsarkeologiska området.

Mer information finns på arkeologerna.com.

 

 

Dela sidan på