Kultur är bra för hälsan – We are museums

Konferensen We are museums i maj 2019 hade tre genomgående teman. Ett av dem – Museums for good – handlade dels om museernas sociala roll i samhället och om att vara föregångare i en klimatvänligare utveckling, men också hur museer kan bidra till människors hälsa och välbefinnande.

Vid Montreal Museum of Fine Arts pågår nu ett ettårigt experiment där läkare kan skriva ut museibesök på recept. Det har visat sig att kulturella upplevelser har många hälsobringande effekter. Symptom som stress, hög puls och högt kolesterol lindras alla av en dos kulturupplevelse.

I Manchester i Storbritannien pågår satsningen And Breath. Manchester Art Gallery arbetar här för att vara ett ”mindful museum”. Satsningen kommer sig bland annat av den ökande stress och självmordsfrekvens man sett hos unga. Som en del i ett ”stress busting program” har museet skapat speciella rum bland sina vanliga utställningsytor. Den genomsnittlige besökaren vid museet tittade bara 17 sekunder på varje verk och skyndade sedan vidare. I de stresshämmnade utställningsrummen hänger bara ett fåtal verk och framför dem står fåtöljer och soffgrupper. Här får besökaren tid och lugn att faktiskt koppla av och ta in konsten. Ronan Brindley, chef vid Manchester Art Gallery, berättar att det händer att folk sitter som slumrar ett tag i dessa rum. And Breath har fått ett positivt mottagande och man funderar nu på att utöka med fler avstressande, soffmöblerade utställningsrum.

Men kopplingen kultur och hälsa är inget nytt. Redan efter första världskriget användes musik och kultur som behandlingsform för amerikanska soldater med posttraumatisk stress. Det har också visat sig ha gynnsamma effekter vid en rad andra åkommor.

Läs mer om museernas arbete här:

https://www.mbam.qc.ca/en/education-and-art-therapy/art-therapy/
https://www.mbam.qc.ca/en/education-and-art-therapy/health-and-wellness/