Kulturarvsinkubatorn deltar på Museernas vårmöte 27-29 april 2021

Museernas vårmöte är branschens viktigaste möte där vi tillsammans kan tanka kraft, hitta inspiration och nya idéer. Temat för Vårmötet 2021 är detsamma som planerades för 2020, något som i nuläget känns mer angeläget än någonsin: Medverka | Samverka | Påverka – Tillsammans når vi längre. Vårmötet 2021 arrangeras av Sveriges Museer i samarbete med Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet.

Aesthetic Obstacles från Kulturarvsinkubatorns program deltar på onsdagen den 28 april, 10.30–12.00, Pass B, Lila spår: Teknik & Vetenskap.

“Kampen i tiden” är en ny kulturhistorisk basutställning där en spelidé använts för att locka en yngre målgrupp. Maria Logothetis, Staffan Eriksson, Alexis Holmqvist, speldesigner och Per Gantelius, spelutvecklare, visar en film och berättar om samarbetet mellan Jönköpings läns museum, spelutvecklare i Kulturarvsinkubatorn samt Utställningsverkstaden vid Riksantikvarieämbetet.

Läs mer på Museernas vårmötes konferenswebb.

Läs fler av Kulturarvsinkubatorns nyheter.