Kulturarvsinkubatorn medverkar på Digikult 13-15 april 2021

Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken med fokus på tillgänglighet, delaktighet och utveckling. I år är det en helt digital konferens, direkt från Kronhuset i Göteborg. Årets teman är medie- och informationskunnighet, deltagande och medskapande samt hur man kan arbeta för att genomföra en massdigitalisering av kulturarvet.

Flera företag i Kulturarvsinkubatorn kommer att synas med korta filmklipp på en digital inspirationsyta på www.digikult.se och lyftas fram under konferensen.

Arrangörer: Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stads kulturförvaltning, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Riksarkivet/Landsarkivet samt Riksantikvarieämbetet.

Evenemanget sker i Zoom. Kostnad: 500 kr exkl. moms

Digikult – Digitalt kulturarv i praktiken.

Läs fler av Kulturarvsinkubatorns nyheter.