Slutrapport av projektutvärderingen av Kulturarvsinkubatorn 2021

Nu är slutrapporten av den externa projektutvärderingen för Kulturarvsinkubatorn klar.

Du hittar projektutvärderingen här.

Följ oss gärna här eller på Facebook.com/Kulturarvsinkubatorn, vi kommer att uppdatera när vi vet mer.

Läs fler nyheter från Kulturarvsinkubatorn.