Hansa event – Escape Room Visby

Hansa Event AB grundades 2014 och arbetar primärt med grupp- och konferensarrangemang på Gotland. Dels har de egenproducerade aktiviteter med allt från äventyr i Visby till utflykter på den gotländska landsbygden. De ordnar också helhetsarrangemang där hela upplägget med resa, boende, middagar ingår.

– Vi drömmer om att kunna utveckla våra historiska arrangemang i Visby till att bli helt unika och ledande i hela landet. Kulissen står ju alltid klar med hela Världsarvet Visby och dess historiska byggnader, nu vill vi ta det ett steg till och verkligen ta till vara på Visbys fulla potential, berättar Mårten Britse.

Hansa Events hemsida.