Laterna Futura

Tomas Lindström och Mimmi Gibson har tillsammans företaget Steinbodi AB. Det är ett privat kulturarvsbolag som arrenderar och driver museet Petesgården i Hablingbo. Med bakgrund som skådespelare/regissör respektive kommunikatör är de förvisso nya i museibranchen. När de förra sommaren började ha guidade visningar i Petesgården upptäckte de snart att här fanns både behov och stor utvecklingspotential i dessa 1800-talsmiljöer.

I Petesgården är det inte tillåtet att dra in el, internet, vatten eller ens spika i en spik. Hur går man då tillväga för att med hjälp av modern teknik guida i dessa miljöer? Svaret heter Laterna Futura, en mediabox som är anpassad för användning i kulturminnesmärkta byggnader. Den kan lätt bäras runt av en guide. Laterna Futura drivs av ett laddbart batteri, har internetuppkoppling och möjliggör belysning, ljudsättning och projicering.

Med hjälp av Kulturarvsinkubatorn har Steinbodi tillsammans med Studio Doms tagit fram en prototyp som kommer att testas under sommarens guidningar på Petesgården. Sedan kommer den att leasas ut till museer, slott och privata entreprenörer som driver museigårdar och liknande. Produkten kommer innehållsmässigt och teknikmässigt anpassas efter varje kunds behov och kommer att kunna återanvändas och programmeras om efter varje avslutat uppdrag. Produkten är alltså lika mycket moderna tekniska lösningar som ett dramatiserat och intresseväckande innehåll.

Laterna Futura gör också miljöer tillgängliga som kanske inte annars är det. Genom att projicera föremål och miljöer som av olika skäl inte kan visas för alla, blir kulturarvet åtkomligt för fler. I Petesgården finns till exempel ingen hiss, vilket innebär att människor som har svårt att gå inte kan se ovanvåningen. Med Laterna Futura blir det dock möjligt.