Mörkt kulturarv

Hur pratar vi i samhället om det som är jobbigt? Hur lyfter museer upp diskussioner som berör?

Mörkt kulturarv är ett begrepp inom kulturarvsvetenskapen som diskuterar just dessa frågor. Forskningsområdet är stort i världen, inte minst i Europa, men i Sverige har vi inte kommit lika långt. Men problematiken finns även här. Vad som anses som mörkt kulturarv finns såväl på en världsnivå som på individnivå.

Föremål med en mörk historia kan vara allt från kaffet, till den tröja du har på dig i läsande stund.

Sanna Ekström är med i Kulturarvsinkubatorns program och syftet är att skapa en plattform där diskussioner om mörkt kulturarv får stå i fokus. En digital samlingsplats för erfarenhetsutbyten och kompetenshöjning inom ämnet, främst för museiarbetare men även för civilsamhället.