Martin Nyblom och Samuel Branting driver Pedagogbyrån Branting & Nyblom AB. Foto: (CC BY)

Pedagogbyrån Branting & Nyblom

Vill du att fler lärare och elever ska ta del av museets utställningar? Vill du sprida kännedom om museet i hela landet? Pedagogbyrån förpackar ert material så att det blir en utgångspunkt för elevernas lärande i klassrummet.

Vi är lärare med stor erfarenhet av att utforma undervisning utifrån samlingar i museer och arkiv. Vi vet hur skolan jobbar och vad lärare behöver för att öka elevernas måluppfyllelse.

  • Du kan museets samlingar och vad de berättar
  • Vi förpackar utställningens innehåll utifrån lärarens behov
  • Med ett bra distansupplägg besöker skolor i hela landet ditt museum

Läs mer på Pedagogbyråns hemsida.