Modellbygge. Foto: (CC BY)

Projektidé – Tecknat herbarium

I Kulturarvsinkubatorns program hittar vi Kristina Frank som är konstnär, animatör, modellbyggare och pedagog. Hon har en projektidé om ett tecknat herbarium.

Kristina berättar:
– Det kan bli till immersiva landskap utifrån skisser och modeller, nu medan jag fortfarande har kunskaperna av VR i ett färskt minne, och där vrider jag på perspektiven, gör betraktaren till objektet och skapar en snårig värld av gigantisk växtlighet som betraktar och kontrollerar.

Tecknad blomma.
Tecknad svärdkrissla. Foto: (CC BY)

Tecknad blomma
Tecknad skärvinda/snårvinda. Foto: (CC BY)

I det ”Tecknade Herbariet” utgår jag från tidigare kunskap och erfarenhet från projektet ”Undervattensbiblioteket” där jag med egna modeller skapar en VR värld i Unity.

En tur genom Undervattensbiblioteket. 

I planerandet inför praktiskt igångsättande av projektet behövs konsultation i immersiva lösningar, dramaturgi och interaktiva lösningar tillsammans med Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad via Kulturarvsinkubatorns program.

Kristina Frank.Foto: (CC BY)