Trackuback. Foto: (CC BY)

Trackuback AB

Trackuback är ett nystartat företag grundat av tre ivriga släktforskare och lokalhistoriker, med hög kompetens inom digitala medier. De vill låta användarna uppleva sin bakgrund på nya sätt, genom visualisering av många disparata källor. Den egna släktforskningen kopplas till historiska kartor, arkeologi, demografi, till de stora historiska händelserna och tillbaka till lokalhistorien. På så vis hamnar sammanhang och berättelser i centrum.

Initiativet utgick från grundarnas åsikt att webben kunde användas mer kreativt för historisk visualisering, och inte minst den öppna data som börjat tillgängliggöras från många olika källor.

– Här kunde vi skapa något innovativt, som vi också uppfattat ligger i tiden, då både privatpersoner och institutioner efterfrågar det vi bygger, berättar Pelle Filipsson, en av grundarna.

Bolaget har fått stöd i flera omgångar från Vinnovas fond Innovativa Startups och är mitt uppe i en intensiv produktionsfas för internationalisering med översättning och ytterligare många fler globala källor. Dessutom byggs en särskild modul för DNA-historisk visualisering.

Läs mer på Trackubacks hemsida.

Trackuback översikt. Foto: (CC BY)