Trackuback AB

Trackuback är ett nystartat företag grundat av tre ivriga släktforskare och lokalhistoriker, med hög kompetens inom digitala medier. Initiativet utgick från grundarnas åsikt att dagens verktyg både är tråkiga och missar de historiska sammanhangen. Som gamla gamers, uppfattade de dessutom att visualisering och narrativ kunde göras så mycket bättre på en ny plattform.

– Här kunde vi skapa något innovativt, som vi också uppfattat ligger i tiden, då både privatpersoner och institutioner efterfrågar det vi bygger, berättar Pelle Filipsson, en av grundarna.

Bolaget fick stöd från Vinnovas fond Innovativa Startups under våren och är mitt uppe i en intensiv produktionsfas. Trackuback blir en ny kommersiell produkt som sätter in användaren i historiens flöde. Detta sker genom att visualisera släkt-, kultur- och lokalhistoria via dataskördande av en stor mängd disparata datakällor. Sammanhang och berättelser är i centrum, för den enskildes koppling till sin historiska bakgrund. Det kan liknas vid ett Facebook för historien.

Läs mer på Trackubacks hemsida.