Transkribering av domböcker

Anne-Marie Nilsson är frilansjournalist och skriver artiklar för en rad olika tidningar, men har nyligen kommit på en ny affärsidé. Den bygger på hennes bakgrund som historiker, museitjänsteman och släktforskare.

Idén går ut på att läsa, tolka, och transkribera äldre handskrifter som har scannats eller fotograferats så att dokumenten inte bara kan ses utan också förstås och användas vidare. Anne-Marie utför också research och transkriberingar på uppdrag. Till exempel av domböcker eller kyrkböcker. Kopplat till de digitala lösningar som finns idag kan en hel värld av gamla texter bli tillgänglig på nya och innovativa sätt.

Läs mer om Anne-Maries arbete.