(Alla rättigheter förbehålles)

Om Kulturarvsinkubatorn

Riksantikvarieämbetet har som ett av sina uppdrag att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Det innebär också att öka förståelsen för hur kulturarv kan användas i samhället – inte minst inom nya områden.

Nya framgångsrika produkter och tjänster som på ett innovativt sätt nyttjar sig av den potential som kulturarv har är en stor vinst för alla.

Kulturarvsinkubatorn skapar en gynnsam grogrund som vidgar möjligheterna för kulturarvsföretagande. På så sätt kan vi påverka floran av, och bredda möjligheterna för, tjänster och produkter inom kulturarvsområdet. Detta kan i sin tur bidra till både hållbarhet och tillgänglighet för kulturarvet i sig, men också för samhällsutvecklingen i stort.

Kulturarvsinkubator – för vem?

Kulturarvsinkubatorns program erbjuder stöd till företag vars idéer och koncept, vara eller tjänst, innebär en lösning på kända problem eller bidrar till ökad användning, spridning och tillgängliggörande av kulturarv. En så kallad Problem To Solution Fit inom kulturarvsarbetet. Programmet kan tillhandahålla stöd för att utveckla en vara eller tjänst så att den blir affärsmässigt hållbar; Product to Market Fit.

Erfarenhet inget krav

Företagen kan vara helt nystartade och drivas av, en eller gärna ett team av, personer med affärsidéer som utgår från och värnar om kulturarvet, och som helt eller delvis saknar tidigare erfarenhet av kulturarvsarbete, företagande och entreprenörskap.

Kulturarvsinkubatorn riktar sig också till arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljöområdet. Liksom till forskare och studenter inom till exempel IT-utveckling, digital kommunikation, digitalisering och speldesign. Det vill säga personer som har ett stort intresse av att gemensamt finna lösningar på olika behov och ser möjligheter.

Kulturarvsinkubatorns kontaktnät kan hjälpa till att hitta samarbeten mellan arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljöområdet och företagen.

Läs mer om Kulturarvsinkubatorns program för företag och hur du gör en ansökan.

Kulturarvet som affärsmöjlighet

Just Gotland har en unik position med sin kombination av både stor specialisering inom kulturarvsområdet och goda förutsättningar för företagande inom området. Det finns ett brett utbud av forskning, utbildning och statliga aktörer med kulturarvet som utgångspunkt.

Men kulturarvet är också en, hittills, ganska outnyttjad möjlighet och resurs inom andra relaterade branscher. Det kan ge mervärde inom en stor mängd produkter, tjänster och upplevelser. Kulturarvet är en stark drivkraft för tillväxt och utveckling i Sverige såväl som internationellt.

Kulturarvsinkubatorns finansiärer

Kulturarvsinkubatorn drivs av Riksantikvarieämbetet med stöd av Uppsala Universitet och Science Park Gotland. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Gotland.

Läs mer om våra finansiärer och partners.