Om programmet

Vilket stöd behöver du för att utveckla ditt företag eller din idé vidare? Kulturarvsinkubatorns program riktar sig till dig som har ett företag vars tekniska eller digitala idéer och koncept, varor eller tjänster, innebär en lösning på kända problem, eller en ökad användning, spridning och tillgängliggörande av kulturarv.

På grund av det rådande läget gällande covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kulturarvsinkubatorn erbjuder för tillfället inga fysiska träffar, men vår verksamhet och stöd till företag fortgår tillsvidare via digitala kanaler.

Kulturarvsinkubatorn kan erbjuda stöd i flera viktiga steg på vägen till att realisera idéer. Det kan till exempel röra sig om nätverk och kontakter inom kulturarvsområdet. Där kan Kulturarvsinkubatorn hjälpa till att sänka trösklarna för att skapa relationer, struktur och kunskapsstöd i olika former. Men också vägledning och tillgång till verkstäder, teknik och handledning till den öppna kulturarvsdata som finns att tillgå. Vad programmet innehåller kan komma att påverkas av vilka som söker och vilka behov de sökande har.

Läs mer om programmet.
Här finns även vanliga frågor om Kulturarvsinkubatorns program.

Praktiskt stöd

Praktiskt stöd som till exempel:

  • Tillgång till Riksantikvarieämbetets Utställningsverkstad under ett antal timmar med handledning av erfarna tekniker
  • Kontorsmiljö
  • Tillgång till arbetsplats
  • Nätverk
  • Skrivare, kaffe med mera

Kulturarvsspecifikt stöd

Kulturarvsspecifikt stöd såsom föredrag och personlig rådgivning inom kulturarvsområdet. Knutna till Kulturarvsinkubatorn finns experter och konsulter inom många fält. Till exempel inom kulturarv.

Nätverk och testmiljö

I Kulturarvsinkubatorns stödprogram finns det möjlighet att testa sina digitala lösningar och idéer i särskilda IT-testmiljöer.

Försäljning och marknad

Kulturarvsinkubatorn erbjuder stöd inom områdena försäljning och marknad, både i grupp och som personlig rådgivning från någon av våra konsulter på området.

Konsultstöd och coachning

Du får personlig affärsrådgivning från konsulter knutna till Kulturarvsinkubatorn, för att skräddarsy stödet utifrån din specifika verksamhet.

Kulturarvsinkubatorn arrangerar också ett antal Innovation Camps årligen, såsom Innovation Camp 2018 och Hack for Heritage 2018, 2019 och 2020.