Hack 4 Heritage 2018. Foto: (CC BY)

Vem kan ansöka till Kulturarvsinkubatorns stödprogram för företag?

Kulturarvsinkubatorns program för företag är en möjlighet för dig/ditt företag att utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Programmet riktar sig till små och medelstora företag.

För att kunna söka behövs följande:

 • Entreprenör, ett litet eller medelstort företag godkänt för F-skatt, inom det tekniska eller digitala fältet. Nystartade företag eller mer långvariga spelar ingen roll.
 • Ha en idé, koncept, vara eller tjänst som innebär en lösning på kända problem eller behov inom kulturarvsområdet. Eller som leder till en ökad användning, spridning och tillgängliggörande av kulturarv.
 • Vara villig att utveckla och på sikt skala upp dina lösningar och företag.
 • Ha en vilja och förmåga att genomdriva sin affärsidé. Att komma på bra idéer är en sak, att driva dem i hamn är inte alltid lika lätt.
 • Du som deltar i stödprogrammet ska fylla i uppgifter i blanketten ”Intyg om försumbart stöd” om och, i sådana fall hur mycket, försumbart stöd som ditt företag har fått de senaste tre åren (innevarande år samt de två föregående beskattningsåren). Vi skickar dig blanketten efter överenskommelse om deltagande i inkubatorn.
 • Kulturarvsinkubatorn är placerad på Gotland, men de som deltar i programmet kan komma från hela Sverige. Programträffar kan ske fysiskt på Gotland eller på fastlandet, men även online.
 • Vi ser gärna att ni är ett team på två eller flera som söker till Kulturarvsinkubatorns program till företag. Det är inte ett krav, men det kommer att göra ert arbete lättare.

  Digitala lösningar

  Det övergripande målet med att etablera en nationell kulturarvsinkubator är att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter.

  Kulturarvet är en relativt outnyttjad möjlighet och resurs inom områden utanför den egna branschen. Det finns en marknad för en stor mängd produkter, tjänster och upplevelser som kan ge ett ökat mervärde inom området.

  Koppling till kulturarvsområdet, har kulturarv som resurs

  Många arkiv, museer, bibliotek och andra aktörer på kulturmiljöområdet har mycket spännande material som hittills är en relativt outnyttjad resurs. Företag och entreprenörer med en digital inriktning skulle kunna använda detta material för att ta fram nya produkter, tjänster och lösningar.

  Kulturarvsinkubatorn hjälper företag att hitta dessa kopplingar och att utveckla sin vara/tjänst/lösning i den riktningen.

  Ekonomiskt hållbar affärsidé

  Det är viktigt att de företag/entreprenörer som ansöker om att vara med i Kulturarvsinkubatorns program har en ekonomiskt hållbar affärsidé. Den ska vara realistisk att genomföra och vara möjlig att skala upp i takt med att företaget växer och utvecklas. Det är en fördel om  varan, tjänsten, lösningen eller produkten svarar upp mot ett problem eller behov på marknaden.

  Under och efter programmet

  • Delta i de schemalagda programpunkterna.
  • Delta i utvärderingar relaterade till Kulturarvsinkubatorns verksamhet.
  • Skriva en enklare rapport (enligt mall) över dina erfarenheter och hur du planerar din fortsatta företagsverksamhet. Rapporten kommer att bli en viktig del i utvärderingen och bidrar till planeringen inför kommande program.

  Resa och boende

  Tänk på att du själv kan behöva ordna resa och boende i samband med programmets aktiviteter.