Sociala medier

Riksantikvarieämbetet tror på att finnas närvarande på flera platser än bara www.raa.se. Därför har vi valt att vara aktiva, sprida vår information och föra dialog med våra målgrupper genom att närvara i sociala medier.

Vi svarar på inlägg så snabbt som möjligt, men hanterar inte formella ärenden via sociala medier. Då får man istället vända sig till traditionella kanaler som e-post eller vanlig post.

Inlägg som bryter mot lagen eller är kränkande tas bort från sidan och dokumenteras, samt i de fall det handlar om lagbrott så polisanmäler vi givetvis det.

Facebook

På Facebook har vi en huvudsida för myndigheten som sedan kompletterats med sidor för olika delar av verksamheten.
Riksantikvarieämbetets Facebook-sida
Glimmingehus
Gamla Uppsala Museum

Inom vissa projekt sätts det även upp grupper på Facebook, där alla kan vara med och diskutera:
Museidialogen
Gruvuppdraget

Instagram

På Instagram lägger vi upp bilder från våra bildarkiv och även från andra institutioners arkiv som vi hittar i Kringla.nu. När vi är på konferenser och liknande så blir det bildrapporter även därifrån.

Medarbetare på Riksantikvarieämbetet taggar även sina privata bilder med #attjobbapåraä, kolla in de bilderna här.

Twitter

På Twitter finns vi med ett konto där vi lägger ut nyheter och tipsar om intressanta artiklar, evenemang och liknande. Du kan även följa riksantikvarie Lars Amréus på Twitter.

Vi har även ett experiment-konto som automatiskt twittrar innehåll när det publiceras från flera av våra kanaler.

Flickr

Riksantikvarieämbetet har funnits på Flickr sedan 2009. Vi är med i deras projekt Flickr Commons och där lägger vi upp bilder från vårt arkiv. Vi har även ett konto där vi lägger upp bilder från våra evenemang.

Bloggar

På K-blogg kan man följa Riksantikvarieämbetets arbete på lite närmare håll. Mer förklarande och beskrivande. PlatsrKringla och K-samsök har även de egna bloggar med tjänstespecifik information.

Vi bidrar även med innehåll på Hållbar stad.

Youtube och Vimeo

På Youtube lägger vi upp intervjuer, föredrag, instruktionsfilmer och liknande.
På Vimeo lägger vi upp filmer som går att ladda ner och återanvända.

Dela sidan på