Foto: ( CC0)

Program: Branschforum för Konsthantering

21-22 oktober 2019

En viktig del av arbetet med konst och kulturarv består av konsthantering. Därför arrangerar Riksantikvarieämbetet i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde ett branschforum för er som arbetar med att installera, montera, packa och flytta konst och föremål.

Dag 1

09:00 Registrering och kaffe

10:00 Välkommen. Mathias Strömer, utredare på Riksantikvarieämbetet och Karin Sidén, museichef på Prins Eugens Waldemarsudde introducerar branschforumet och hälsar välkomna.

10:20 Working Together in the Field of Art Handling. Föredrag av Marc Bongaarts, chef för Collection Care Technicians på Stedelijk museum.

11:00 Två fallstudier i konsthantering på Prins Eugens Waldemarsudde. Museiteknikerna Lars Edelholm och Lars Engelhardt berättar och visar hur de har arbetat med utställningarna Edward Burne-Jones – Prerafaeliterna och Norden och Meta Isæus-Berlin – Nattlogik.

12:00 Gemensam lunch på Prins Eugens Waldemarsudde

13:00 Workshop: utmanande konsthantering. I grupper diskuterar och löser vi specifika konsthanteringsfall:

 • Konsthantering i offentlig miljö. Alexandra Urefalk, samlingsregistrator på Statens konstråd.
 • Installation av konst på papper. Ellen Cronholm, museitekniker och förrådsförvaltare på Moderna museet.
 • Återvinna material efter utställning. Joakim E Werning, utställningsdesigner på Nationalmuseum.
 • Kyrkliga inventarier i magasin. Lena Klintberg, samlingsförvaltare på Svensk museitjänst.
 • Hur kan en skulptur av Yves Klein packas för transport? Packtekniker på MTAB.

14:30 Kaffepaus

15:00 Korta inspirationsföredrag från olika delar av landet

 • Thijs Wiessing från nätverket för säkerhet och teknik (NST), fastighets- och säkerhetsansvarig på Västmanlands läns museum.
 • Ann Landgren Danielsson, intendent på Skissernas museum.
 • Eva Ahlström, konservator på Ájtte.
 • Åza Fjällborg, museitekniker på Jönköping läns museum.
 • Sara Norrehed, utredare på Riksantikvarieämbetet.
 • Fredrik Kallander, konsttekniker på Region Östergötland.

16:30 Resurssmart? Paneldiskussion om hur vi kan jobba med hållbarhetsfrågor och ansträngda ekonomier och samtidigt upprätthålla krav och standarder. Medverkande är museichef Karin Sidén och museitekniker Lars Edelholm från Prins Eugens Waldemarsudde, Pär Lindblom, chef för enheten för konsthantering på Nationalmuseum och Patrik Ulvkrans enhetschef för Svensk museitjänst. Samtalet leds av moderator Mathias Strömer.

17:00 Mingel i entrén

18:30 Middag på Prins Eugens Waldemarsudde

Dag 2

09:00 Onlineresurser för Art handling. Alissa Anderson, utredare på Riksantikvarieämbetet.

09:10 Konsthantering och framtiden. Paneldiskussion om förutsättningarna för konsthantering. Hur går vi gemensamt vidare? I panelen: Lennart Börjesson, VD på TansArt; Henrik Orrje, administrativ chef på Statens konstråd; Simon Fors VD på MTAB; Pär Lindblom chef för enheten för konsthantering på Nationalmuseum och Suzanne Steneberg konstantikvarie på Västerbottens museum.

10:00 Programmet avslutas. Programmet avslutas med kaffe och smörgås. Efter kaffet finns det tid för transport till de olika studiebesöken samt lunch på egen hand.

12:30-14:30 Studiebesök 1 – valbara alternativ

 • Nationalmuseum. Kom och häng och packa med konsthanterarna på Nationalmuseum. Tillsammans tittar vi på säker hängning och resurssmarta packningar.
 • Moderna museet. Vandring bakom kulisserna med konsthanterare på Moderna museet där vi besöker packrummet, snickeriet och konserveringen. Vi tittar på förvaringslösningar för omonterade teckningar, fotografier och målningar.
 • Etnografiska museet. Pilgiftsgroda, DDT eller mittemellan? Tillsammans studerar vi föremål från världens alla hörn från alla tider och ser över hanteringsrisker, både för föremål och personal.
 • Scenkonstmuseet. Från en konstart till tre och från tre samlingar till en. Samlingsenheten berättar om museets många olika slag av föremålshantering.

16:00-17:00 Studiebesök 2 – valbara alternativ

 • MTAB – Bromma. Träffa MTABs packtekniker, besök snickeriverkstan och titta på lådkonstruktioner. Teknikerna visar exempellådor och förklarar hur olika symboler på lådorna beskriver hur de ska packas eller packas upp. Det kommer finnas tid för frågor om packning
 • TransArt – Vallentuna. Hur fungerar konsttransporter rent praktiskt? Under studiebesöket visas TransArt:s kontor, snickeri och lager för en inblick i det praktiska logistikarbetet.
 • Statens konstråd – Stockholm.I sin tillsynsverksamhet både stödjer och kontrollerar Statens konstråd andra statliga myndigheters vård av statlig offentlig konst. Syftet är att förebygga, upptäcka och åtgärda skador och förluster. Hur hanteras statlig offentlig konst och hur skiljer sig hanteringen från museernas?
 • Svensk museitjänst (SMT) – Tumba. Under studiebesöket kommer vi att diskutera klimat, säkerhet och logistik/cirkulation av föremål inom magasinsanläggningar. Riksantikvarieämbetets samlingsförvaltare visar och berättar.

Information om hur du tar dig till studiebesöket kommer att ges i samband med konferensen.

Konferensen är tyvärr fullbokad.

Programmet i PDF-version