FoU för centrala museer

Av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, delas cirka 3,5 miljoner kronor ut varje år till de centrala museerna. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Sedan 2018 har Riksantikvarieämbetet tagit över FoU för centrala museer från Kulturrådet. Från och med 2019 följer bidraget samma rutiner och tidsperiod som Riksantikvarieämbetets FoU-medel för kulturarv och kulturmiljö.

Foto: (CC BY)

Utlysningen inför 2020 är stängd och beslut om fördelningen av forskningsmedel fattades 16 december 2019.

Du kan läsa nyheten om fördelningsbeslutet på Riksantikvarieämbetets webb: Riksantikvarieämbetet fördelar forskningsmedel för 2020
Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här: Fördelningsbeslut FoU 2020

Om du behöver mer information eller hjälp angående FoU för centrala museer hittar du det på våra undersidor:

De centrala museerna

Forskare knutna till centrala museer kan söka. De centrala museerna är:

 • Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes)
 • Moderna museet
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens historiska museer
 • Statens maritima och transporthistoriska museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musikverk
 • Stiftelsen Arbetets museum
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Skansen
 • Stiftelsen Tekniska museet