FoU för centrala museer

Av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, delas cirka 3,5 miljoner kronor ut varje år till de centrala museerna. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Sedan 2018 har Riksantikvarieämbetet tagit över FoU för centrala museer från Kulturrådet. Från och med 2019 kommer utlysningen och bidraget att följa samma rutiner och tidsperiod som Riksantikvarieämbetets FoU-medel för kulturarv och kulturmiljö.

Utlysningstid

FoU-medel för centrala museer kan sökas en gång per år. Utlysningen öppnar i månadsskiftet maj/juni och stänger i september. Projekt som har fått forskningsbidrag från Riksantikvarieämbetet kan dessutom när som helst under året ansöka om publiceringsbidrag för rapporter och andra publikationer inom projektets ram.

Årets utlysning och förutsättningar – ansökan är stängd!

Ansökningstiden för 2019 års bidrag pågår från den 24 augusti till den 30 september 2018.

Cirka 3,5 miljoner kronor finns att dela ut till de centrala museerna för 2019. Projekten kan vara högst 3-åriga, men ansökningarna sker för ett år i taget.

Medel ges till projekt som omfattar forskning och utveckling med inriktning på museernas samlingar och/eller förmedlande verksamheter.

I ansökan ska tydliga argument anges för vad projektet bidrar till och för vem. Forskningsprojekten får gärna ske i samarbete med regionala/lokala museer och/eller universitet/högskola och bidra till museiområdets utveckling. Särskild vikt bör läggas på spridning och implementering av resultat.

Ansökan och anvisningar

Information om ansökningsförfarandet finns i Anvisningar för sökande av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag till centrala museer . Projektansökan görs online. Det finns praktiska anvisningar till varje flik i online-systemet.

Om du behöver mer information eller hjälp angående FoU för centrala museer hittar du det på våra undersidor:

De centrala museerna

Forskare knutna till centrala museer kan söka. De centrala museerna är:

 • Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes)
 • Moderna museet
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens historiska museer
 • Statens maritima museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musikverk
 • Stiftelsen Arbetets museum
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Skansen
 • Stiftelsen Tekniska museet