FoU för centrala museer

Av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, delas cirka 3,5 miljoner kronor ut varje år till de centrala museerna. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Sedan 2018 har Riksantikvarieämbetet tagit över FoU för centrala museer från Kulturrådet. Från och med 2019 följer bidraget samma rutiner som Riksantikvarieämbetets FoU-medel för kulturarv och kulturmiljö.

Kukkolaforsen. Foto: (PDM)

Utlysningen inför 2022

I år kunde endast så kallade fortsättningsprojekt söka, det vill säga pågående projekt som redan har finansiering från Riksantikvarieämbetet. Sista dagen att skicka in sin fortsättningsansökan var 16 september 2021.

2022 års fördelningsbeslut

Beslut om fördelningen av forskningsmedel inför 2022 fattades den 11 januari 2022. Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här:
Fördelningsbeslut FoU 2022
Samtliga beviljade projekt 2022

Om du behöver mer information eller hjälp angående FoU för centrala museer hittar du det på våra undersidor:

De centrala museerna

Forskare knutna till centrala museer kan söka. De centrala museerna är:

 • Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes)
 • Moderna museet
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens historiska museer
 • Statens maritima och transporthistoriska museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musikverk
 • Stiftelsen Arbetets museum
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Skansen
 • Stiftelsen Tekniska museet