FoU för centrala museer

Av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, delas cirka 3,5 miljoner kronor ut varje år till de centrala museerna. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Sedan 2018 har Riksantikvarieämbetet tagit över FoU för centrala museer från Kulturrådet. Från och med 2019 följer bidraget samma rutiner som Riksantikvarieämbetets FoU-medel för kulturarv och kulturmiljö. Ansökningstiden för 2021 års bidrag pågår från den 2 juni till den 17 september 2020.

Upplyst natthimmel över Stockholm. Foto: (CC BY)

Utlysning centrala museer inför 2021

Cirka 3,5 miljoner kronor finns att dela ut till de centrala museerna 2021.

Alla pågående projekt som tidigare aviserat att de kommer pågå även 2021 är välkomna att skicka in en fortsättningsansökan.

Till nya projekt finns det ca 1,3 miljoner att fördela. Medel ges till projekt som omfattar forskning och utveckling med inriktning på museernas samlingar och/eller förmedlande verksamheter.

I ansökan ska tydliga argument anges för vad projektet bidrar till och för vem. Forskningsprojekten får gärna ske i samarbete med regionala/lokala museer och/eller universitet/högskola och bidra till museiområdets utveckling. Särskild vikt bör läggas på spridning och implementering av resultat.

Utlysningen inför 2021 är nu stängd. Beslut om vilka projekt som beviljas medel väntas fattas den 14 december.

 

Om du behöver mer information eller hjälp angående FoU för centrala museer hittar du det på våra undersidor:

De centrala museerna

Forskare knutna till centrala museer kan söka. De centrala museerna är:

 • Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes)
 • Moderna museet
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens historiska museer
 • Statens maritima och transporthistoriska museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musikverk
 • Stiftelsen Arbetets museum
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Skansen
 • Stiftelsen Tekniska museet