FoU för centrala museer

Av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, delas cirka 3,5 miljoner kronor ut varje år till de centrala museerna. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Sedan 2018 har Riksantikvarieämbetet tagit över FoU för centrala museer från Kulturrådet. Från och med 2019 följer bidraget samma rutiner och tidsperiod som Riksantikvarieämbetets FoU-medel för kulturarv och kulturmiljö.

Utlysning inför 2020

Ansökningstid: 28 maj – 18 september 2019

Foto: (CC BY)

Nu utlyser Riksantikvarieämbetet 3,5 miljoner kronor till centrala museer inför 2020. Endast fortsättningsprojekt, det vill säga fleråriga pågående projekt beviljade av Riksantikvarieämbetet, kan söka i och med att utrymmet redan är uppbokat av pågående projekt. Riksantikvarieämbetet vill uppmana de centrala museerna att titta på vår utlysning för kulturarv och kulturmiljö, där det även finns möjligheter för museer att söka för nya projekt.

Ansökan och anvisningar

Information om ansökningsförfarandet finns i Anvisningar för sökande av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag till centrala museer. Projektansökan görs online. Det finns praktiska anvisningar till varje flik i online-systemet.

Öppna/starta din ansökan i god tid före ansökningstidens utgång!

Den 18 september 2019 kl. 23:59 är sista dag för den elektroniska ansökan och ansökningssystemet stänger. Ansökan skickas endast in elektroniskt.

Om du behöver mer information eller hjälp angående FoU för centrala museer hittar du det på våra undersidor:

De centrala museerna

Forskare knutna till centrala museer kan söka. De centrala museerna är:

 

 • Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes)
 • Moderna museet
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens historiska museer
 • Statens maritima och transporthistoriska museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musikverk
 • Stiftelsen Arbetets museum
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Skansen
 • Stiftelsen Tekniska museet