FoU-publikationer

Riksantikvarieämbetets FoU-finansierade projekt kommer löpande ut med publikationer. Här listas publikationerna efter det år de kommit ut med kortfattad information och länkar till öppen tillgång.

Resultaten från genomförda FoU-projekt kan redovisas i rapporter, andra typer av publikationer och artiklar i olika tidskrifter. För att resultaten ska bli tillgängliga för kulturmiljöarbetet, forskarsamhället och allmänheten kan Riksantikvarieämbetet stödja med publiceringsbidrag. Ibland står Riksantikvarieämbetet även som utgivare. Oavsett vem som är utgivare är det alltid författaren/projektet som står för forskningsresultat och eventuella ståndpunkter.

Välkommen att ta del av forskningsresultaten, de flesta är publicerade med öppen tillgång, så kallad open access.

Välj årtal i listan

2022

 

Betong

Författare/Red: Sven Olof Ahlberg och Eva Löfgren
År: 2022
Utgivare: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/74051

Publikationen är ett resultat av projektet Historisk betong som genomfördes 2020-2022 vid Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Compensation in architecture and archaelogy

Författare/Red: Athanasios Kouzelis, Magnus Rönn och Helena Teräväinen
År: 2022
Utgivare: Kulturlandskapet
Länk: https://research.chalmers.se/publication/532360

Publikationen är ett resultat av projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänser som genomfördes 2018-2019 vid Kulturlandskapet. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Föremål på flykt 

Författare: Mirja Arnshav
År: 2022
Utgivare: Nordic Academic Press
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-207887

Publikationen är ett resultat av projektet Flyktens materialitet som genomfördes 2019-2021 vid Sjöhistoriska museet, en del av Statens maritima och transporthistoriska museer. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen

Författare: Carola Nordbäck och Avigail Rotbain (red.)
År: 2022
Utgivare: Statens museer för världskultur
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-44653

Publikationen är ett resultat av projektet I skuggan av antropocen: Utveckling av ekokritisk museipedagogik vid kulturhistoriska museer som genomfördes 2018-2021 vid Statens museer för världskultur tillsammans med Västernorrlands museum. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

FuTArks Verktygslåda – för en tillgängligare uppdragsarkeologi!

Författare: Elin Engström (red.)
År: 2022
Utgivare: Stiftelsen kulturmiljövård
Länk: https://www.kmmd.se/aktuellt/nu-ar-verktygsladan-fran-projekt-futark-har

Publikationen är ett resultat av projektet  FuTArk – Funktionsrätt, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi som genomfördes mellan åren 2017 och 2020 genom Stiftelsen Kulturmiljövård. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

2021

Komplext kulturarv – från psykiatriskt sjukhus till bostadsområde

Författare: Cecilia Rodéhn och Hedvig Mårdh
År: 2021
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6226

2020

Klädmodets variationer i helg och vardag

Författare: Lars Elenius
År: 2020
Utgivare: Luleå kommun

Publikationen är ett resultat av projektet Fördjupad förmedling av Gammelstads kyrkstad som världsarv som genomfördes 2018-2019 vid Luleå tekniska universitet inom tema Samverkan och dialog. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Lagstadgad kunskap. Om svensk museipolitik och forskning

Författare: Klas Grinell, Anders Högberg
År: 2020
Tidskrift: Nordic Museology
Länk: https://journals.uio.no/museolog/article/view/8449/7413

Artikeln är ett resultat av projektet Forskning och kunskapsuppbyggande i samlingsförvaltning som genomfördes vid Kulturförvaltningen, Göteborgs stad år 2020 inom tema Kulturarvsarbetets förutsättningar. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

‘As far below as you can come’? Historical archaeology on vulnerability and marginalization of life at the bottom of the social ladder

Författare: Eva Svensson, Martin Hansson, Pia Nilsson
År: 2020
Tidskrift: Post-Medieval Archaeology
Länk: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00794236.2020.1812291

Artikeln är ett resultat av projektet De obesuttnas arkeologi och kulturarv som genomfördes 2017-2019 vid Statens historiska museer inom tema Hållbart bevarande och förvaltning. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Kyrkstadens förändring – husens former och deras sociala funktion

Författare: Lars Elenius
År: 2020
Utgivare: Gammelstad Visitor Centre
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-80405

Publikationen är ett resultat av projektet Fördjupad förmedling av Gammelstads kyrkstad som världsarv som genomfördes 2018-2019 vid Luleå tekniska universitet inom tema Samverkan och dialog. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Ett lapptäcke av källor. Kunskapsproduktion om romer och resande vid arkiv och museer

Författare: Lotta Fernstål, Charlotte Hyltén-Cavallius
År: 2020
Utgivare: Nordic Academic Press

Publikationen är ett resultat av FoU-projektet Antiziganismen och samlingarna – kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv som 2016–2019 bedrivs vid Statens historiska museer. Projektet har finansierats av Kulturrådets respektive Riksantikvarieämbetets medel för centrala museers forskning.

‘The sea shall have our weapons’: small arms and forced migration across the Baltic Sea during the Second World War

Författare: Mirja Arnshav
År: 2020
Tidskrift: Journal of Conflict Archaeology
Länk: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15740773.2019.1735218

Artikeln är ett resultat av FoU-projektet Flyktens materialitet som 2019–2021 bedrivs vid Statens maritima och transporthistoriska museer. Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetets medel för centrala museers forskning.

De obesuttnas arkeologi – människor, metoder och möjligheter

Författare: Pia Nilsson, Martin Hansson, Eva Svensson
År: 2020
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6078

Publikationen är ett resultat av projektet De obesuttnas arkeologi och kulturarv som genomfördes 2017-2019 vid Statens historiska museer inom tema Hållbart bevarande och förvaltning. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Kulturmiljöarbete och fysisk planering – roller och ansvar

Författare: Krister Olsson, Susanne Fredholm, Elin Sahlin, Johanna Alton och Maria Håkansson
År: 2020
Utgivare: Göteborgs universitet, Kulturvård
Länk: https://gup.ub.gu.se/publication/291733
Publikationen är ett resultat av projektet Kulturmiljöarbete och fysisk planering – roller och ansvar som genomfördes 2018 vid Göteborgs universitet inom tema Kulturarvsarbetets förutsättningar. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Cultural heritage compensation. Approaches to transformation of sites with cultural values and architectural qualities

Författare: Magnus Rönn och Benjamin Grahn Danielson (red.)
År: 2020
Utgivare: Kulturlandskapet och Chalmers tekniska högskola
Länk: http://www.kulturland.se/wp-content/uploads/2020/02/Cultural-heritage-compensation-Magnus-R%C3%B6nn-Benjamin-Grahn-Danielsson.pdf

Publikationen är ett resultat av projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel som genomfördes 2018-2019 vid Kulturlandskapet inom tema Kulturarvsarbetets förutsättningar. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

2019

Staden som steg ur havet. Landhöjningen och landskapets förändring
Författare:

Lars Elenius (red.)
År: 2019
Utgivare: Gammelstad Visitor Centre
Länk:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-77061

Publikationen är ett resultat av projektet Fördjupad förmedling av Gammelstads kyrkstad som världsarv som genomfördes 2018–2019 vid Luleå tekniska universitet inom tema Samverkan och dialog. Projektet och publikationen har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Min plats i biosfären

Författare: Eva Gustavsson (red.)
År: 2019
Utgivare: Göteborgs universitet
Länk: http://hdl.handle.net/2077/62574

Publikationen är ett resultat av projektet Cultural heritage & the historic environment in sustainable landscape management som genomfördes 2017-2019 vid Göteborgs universitet inom tema Kulturarv och hållbar utveckling. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete

Författare: Pia Laskar
År: 2019
Utgivare: Statens historiska museer
ISBN: 978-9-519-3269-9
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-174289

Publikationen är ett resultat av projektet Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen som genomfördes vid Statens historiska museer 2017–2019 inom tema Kulturarv och hållbar utveckling. Projektet och publikationen har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Heritage Research Matters: case studies of research impact contributing to sustainable development

Redaktörer: Anna Laine, Jamie Davies, Karen Buchanan, Katherine Warren och Jan Turtinen
År: 2019
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5972

Publikation från Riksantikvarieämbetets europeiska forskningssamarbete inom Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH).

Heritage and Migration: new Methods and Historical Contexts : international conference at the Stockholm City Museum

Författare: Anna Laine
År: 2019
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5973

Publikation från Riksantikvarieämbetets europeiska forskningssamarbete inom Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH). En rapport från den internationella konferensen vid Stockholms stadsmuseum den 15-16 maj 2019.

Lärarhandledning för SFI-undervisning i kulturmiljöer

Författare: Hans Bolin, Siiri Irskog, Anna Mc Williams
År: 2019
Utgivare: Södertörns högskola
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-36790

Publikationen är ett resultat av projektet Kulturmiljörelaterad SFI som genomfördes 2017–2018 vid Södertörns högskola inom tema Kulturarv och hållbar utveckling. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Möten mellan olika folk. Den mångkulturella kyrkstaden i Gammelstad

Författare: Lars Elenius
År: 2019
Utgivare: Gammelstad Visitor Centre
ISBN: 978-91-519-0987-7
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-75884

Publikationen är ett resultat av projektet Fördjupad förmedling av Gammelstads kyrkstad som världsarv som genomfördes 2018–2019 vid Luleå tekniska universitet inom tema Samverkan och dialog. Projektet och publikationen finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Spår av kolning. Arkeologiskt kunskapsunderlag och forskningsöversikt

Författare: Andreas Hennius
År: 2019
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-840-4
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5769

Bokomslag

Rapporten är ett resultat av ett FoU-uppdrag som genomfördes 2018 med syfte att öka kunskapen om fornlämningstypen kolbottnar. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Att ge plats. Kulturarvssektorn och de nationella minoriteternas historiska platser

Författare: Ingrid Martins Holmberg, Katarina Saltzman, Sarah Andersson
År: 2019
Utgivare: Makadam förlag/Göteborgs universitet
ISBN: 978-91-7061-282-4
Länk: https://www.gu.se/nyheter/att-ge-plats-kulturarvssektorn-och-de-nationella-minoriteternas-historiska-platser

Bokomslag

Rapporten är ett resultat av projektet Minoriteternas historiska platser i kulturarvssektorn – en översikt och strategi som genomförts 2016 vid Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård, inom tema Samverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället. Projektet och publikationen har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Artikel: Invisible and Ignored: The Archaeology of Nineteenth-Century Subalterns in Sweden

Författare: Martin Hansson, Pia Nilsson och Eva Svensson
Tidskrift: International Journal of Historical Archaeology
År: 2019
ISSN: 1092-7697 (print); 1573-7748 (online)
Länk: https://doi.org/10.1007/s10761-019-00500-3
Artikeln är ett resultat av projektet De obesuttnas arkeologi och kulturarv som genomförs vid Statens historiska museer, Arkeologerna, 2017-2019 inom tema Hållbart bevarande och förvaltning. Projektet finansieras genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktzoner: en riskanalys

Författare: Frida Larsdotter Lundgren (huvudförfattare), Maria Ellior och Lars Korsell
År: 2019
Utgivare: Polisen
Länk: https://www.raa.se/app/uploads/2019/02/A061.7512019_Riskanalys-kulturarvsbrott.pdf

Publikationen är ett resultat av projektet Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktområden som genomfördes vid Brottsförebyggande rådet 2016 (förstudie) samt 2017 vid Polismyndigheten inom tema Tillståndet för kulturarvet resp. Hållbart bevarande och förvaltning. Projektet och rapporten finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

*Rapportens bilder från U.S. Department of state saknar upphovsrätt (PD), men är av misstag copyrightmärkta i bildtexterna.

Swedish market for cultural objects from war and conflict zones. A risk analysis

Engelsk översättning av ovanstående publikation
År:
2019
Utgivare: Polisen
Länk: https://www.raa.se/app/uploads/2020/02/Swedish-market-for-cultural-objects-from-war-and-conflict-zones-A-risk-analysis.pdf

Artikel: Heritage Planning in Practice and the Role of Cultural Ecosystem Services

Författare: Ingegärd Eliasson, Igor Knez & Susanne Fredholm
Tidskrift: Heritage & Society
År: 2019
ISSN: 2159-032X
Länk: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2159032X.2019.1576428

Artikeln är ett resultat av projektet Fjällandskap: betydelsen för kulturella ekosystemtjänster som genomfördes vid Göteborgs universitet 2013-2015 inom tema Integrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärld. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

I sökandet efter delaktighet. Praktik, aktörer och kulturmiljöarbete

Författare: Malin Weijmer
År: 2019
Utgivare: Göteborgs universitet
ISBN: 978-91-7346-979-1 (tryckt), 978-91-7346-980-7 (pdf)
Länk: http://hdl.handle.net/2077/58316
Delar av avhandlingsarbetet har ingått i projektet Arenor för medborgarnas deltagande och representation i kulturmiljöarbetet som genomfördes vid Göteborgs universitet 2017 inom tema Samverkan och dialog. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

2018

 

Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens. Deras härkomst lefnadssätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige?
En uppsats av Christfrid Ganander år 1780

Redaktörer: Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius
År: 2018
Utgivare: Nordic Academic Press
ISBN: 978-91-88661-65-4

Publikationen är ett resultat av FoU-projektet Antiziganismen och samlingarna – kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv som 2016–2019 bedrivs vid Statens historiska museer. Projektet finansieras av Kulturrådets respektive Riksantikvarieämbetets medel för centrala museers forskning.

Rostskyddsbehandling av takplåt

Författare: Arja Källbom
År: 2018
Utgivare: Göteborgs universitet
ISBN: 978-91-983974-4-4
Länk: http://hdl.handle.net/2077/56651

Publikationen är ett resultat av projektet Målning av plåt på kulturhistoriska byggnader som genomfördes vid Göteborgs universitet 2013 (förstudie) samt 2015 och 2016 inom tema Tillståndet för kulturarvet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Museiforskning: En översikt

Författare: Anna Laine
År: 2018
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-836-7 (PDF)
Länk: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1251923

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen om forskningsfältet museiforskning. Den är ett resultat av att Riksantikvarieämbetet den 1 juni 2017 fick ett ökat ansvar för museifrågor. Rapporten är finansierad genom Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Människor, byggnader, betydelser. Idéskrift om en utvecklad byggnadsarkeologi

Författare: Gunhild Eriksdotter och Mats Anglert
År: 2018
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-829-9 (PDF
ISBN: 978-91-7209-830-5 (PoD)
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-3391

Publikationen är ett resultat av projektet Byggnadsarkeologins betydelse – människor, byggnader, sammanhang som genomfördes vid Uppsala universitet/Campus Gotland 2016 inom tema Tillståndet för kulturarvet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Romska liv och platser

Redaktör: Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius
År: 2018
Utgivare: Stockholmia – forskning och förlag
ISBN: 978-91-7031-303-5

Publikationen är ett resultat av projektet I stadens utkant – Svensk-romska livsberättelser & lägerplatser från 1900-talet som genomfördes vid Statens historiska museer 2015 och 2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Framtidens naturvärden i kulturmiljöer – fallstudie Gamla Uppsala

Redaktör: John Ljungkvist och Anneli Ekblom
År: 2018
Utgivare: Uppsala universitet
ISBN: 978-91-639-6942-3 (digital)
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-350231

Publikationen är ett resultat av projektet Framtidens naturvärden i kulturmiljöer – fallstudie Gamla Uppsala som genomfördes vid Uppsala universitet 2014 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Vägar till mångfunktionella landskap. En pilotmodell i Jämtlandsfjällen. Naturvårdsverket rapport 6820

Författare: Sandra Wall-Reinius, Peter Fredman, Annika Dahlberg, Daniel Svensson, Sverker Sörlin och Kristin Godtman Kling
År: 2018
Utgivare: Naturvårdsverket
ISBN: 978-91-620-6820-2
ISSN: 0282-7298
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-33523

Publikationen är ett resultat av forskningsprojektet Vägar till mångfunktionella landskap: en pilotmodell i Jämtlandsfjällen som pågick 2016–2017. Projektet är en del av forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö som har genomförts under 2013–2017. Finansiär för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö är Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Resultaten från detta projekt kan ligga till grund för utformningen av olika former av framtida bevarande och skydd som samtidigt ger plats för nya friluftstrender och näringsutövning.

Grön översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap Deltagande planering för en innovativ och hållbar översiktsplan för Vilhelmina kommun

Naturvårdsverket rapport 6811
Författare: Therese Bjärstig, Anna Zachrisson, Johan Svensson och Camilla Thellbro
År: 2018
Utgivare: Naturvårdsverket
ISBN: 978-91-620-6811-0
ISSN: 0282-7298
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-144630

Publikationen är ett resultat av forskningsprojektet Grön översiktsplanering i fjällen – Vilhelmina som exempel som pågick 2016–2017. Projektet är en del av forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö som har genomförts under 2013–2017. Finansiär för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö är Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Syftet med projektet, som genomförts i nära samarbete med Vilhelmina kommun, var att bidra till att förbättra planeringsprocessen för en kommunal översiktsplan genom att nyttja befintligt landskapsdata i ökad dialog med kommuninvånare och andra intressenter. Särskilt fokus har varit på grön infrastruktur och ekosystemtjänster samt institutionella hinder och möjligheter.

Långsprötad silverfisk i museer, bibliotek och arkiv i Sverige

Författare: Scarlett Szpryngiel
År: 2018
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-826-8 (tryck)
ISBN: 978-91-7209-827-5 (pdf)
Länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nrm:diva-2835

Publikationen är ett resultat av ett FoU-uppdrag som genomfördes 2017. Väldigt knapphändig information har tidigare funnits för beskrivning av typiska silverfiskskador i samlingar och arkiv. Dokumentationen i denna rapport bidrar därför till en ökad förståelse kring hur svårupptäckta skadorna kan vara och synliggör potentiella risker med att angrepp lämnas utan åtgärd.

Klangförändring – orglar och kärnstick

Författare: Niclas Fredriksson
År: 2018
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-818-3 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-819-0 (Tryck)
Länk: : http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-3800

Publikationen är ett resultat av FoU-projektet Svensk orgelforskning och kulturmiljövårdens behov som genomfördes av Riksantikvarieämbetet i nära samarbete med Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet 2001-2007 inom tema Vård och konservering. Projektet och publikationen finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

2017

 

FuTArk – Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi

Redaktör: Anna Arnberg, Elin Engström, Theres Furuskog, Göran Gruber och Birgitta Larsson
År: 2017
Utgivare: Stiftelsen Kulturmiljövård, Rapport 2017:88
ISBN: 978-91-7453-666-9
Rapporten är ett resultat av förstudien FuTArk – Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi som genomfördes av Stiftelsen Kulturmiljövård, Arkeologerna SHMM och Norrköpings stadsmuseum 2017 inom tema Kulturarv och hållbar utveckling. Förstudien och publikationen finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Alla dessa kyrkor. Kulturarv, religion och politik

Redaktör: Magdalena Hillström, Eva Löfgren och Ola Wetterberg
År: 2017
Utgivare: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
ISBN: 978-91-88101-06-8 (tryck)
ISBN: 978-91-88101-07-5 (pdf)
ISSN: 1101-3303
Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57377
Publikationen är ett resultat av projektet Gamla kyrkor-nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i ett förändrat samhälle som genomfördes vid Göteborgs universitet 2012 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet och publikationen finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Artikel: Empowering marginal lifescapes: the heritage of crofters in between the past and the present

Författare: Eva Svensson, Hilde Rigmor Amundsen, Ingunn Holm, Hans Hulling, Annie Johansson, Jan Löfgren, Pia Nilsson, Stefan Nilsson, Susanne Pettersson & Vigdis Stensby
Tidskrift: International Journal of Heritage Studies
År: 2017
ISSN: 1352-7258 (Print)
ISSN: 1470-3610 (Online)
Artikeln är en del av nätverksprojektet Torp på gränsen mellan historia, arkeologi och samhälle som genomfördes vid Karlstads universitet 2014-2016 inom tema Kulturarvets betydelse. Nätverksprojektet och artikeln finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Hantverksvetenskap

Redaktör: Gunnar Almevik
År: 2017
Förlag: Göteborgs universitet
ISBN: 978-91-983974-2-0
Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/52386
Publikationen med två texter som direkt avser projektet är ett resultat av projektet Målning av plåt på kulturhistoriska byggnader som genomfördes vid Göteborgs universitet 2015-2016 inom tema Tillståndet för kulturarvet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

100 % kamp: mänskliga rättigheter & kulturarv

Redaktör: Mikael Eivergård, Anna Furumark
År: 2017
Förlag: Boréa bokförlag
ISBN: 978-91-89140-93-6

Publikationen är ett resultat av projektet Heterogena kulturarv – att ändra framtiden som genomfördes 2015-2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades bland annat genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

100 % Kamp. 50 rättighetskamper i Sverige 1890–2017

Redaktör: Anna Furumark, Mikael Eivergård
År: 2017
Förlag: Västmanlands läns museum
ISBN: 978-91-87828-29-4
Publikationen är ett resultat av projektet Heterogena kulturarv – att ändra framtiden som genomfördes 2015-2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades bland annat genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

SKARPNÄCKSLÄGRET – Arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck

Redaktör: Anna Arnberg
År: 2017
Förlag: Statens historiska museer
IBSN: 978-91-89176-70-6
Länk: http://shmm.se/wp-content/uploads/2017/04/Skarpnackslagret_FoU-rapport-17.pdf

Publikationen är ett resultat av projektet I stadens utkant – Svensk-romska livsberättelser & lägerplatser från 1900-talet som genomfördes vid Statens historiska museer 2015 och 2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Artikel: Relationships between Personal and Collective Place Identity and Well-Being in Mountain Communities

Författare: Igor Knez och Ingegärd Eliasson
Tidskrift: Frontiers in Psychology [Elektronisk resurs]. – 2010-, January 2017, Volume 8, Article 79
År: 2017
ISSN: 1664-1078
Länk:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00079
Artikeln är en del av projektet Fjällandskap: betydelsen av kulturella ekosystemtjänster som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013-2015 inom tema Storslagen fjällmiljö. Finansiär för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö är Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Göteborgs universitet.

2016

 

Crafting Cultural Heritage

Redaktör: Anneli Palmsköld, Johanna Rosenqvist, Gunnar Almevik
År: 2016
Utgivare: Unik
ISBN: 978-91-981406-3-7
ISSN: 1101-3303
Länk: http://hdl.handle.net/2077/42095
Publikationen är ett resultat av projektet Målning av plåt på kulturhistoriska byggnader som genomfördes vid Göteborgs universitet 2015-2016 inom tema Tillståndet för kulturarvet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader

Författare: Anna Henningsson och William Wei
År: 2016
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-785-8 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-784-1 (Tryck)
Publikationen är ett resultat av projektet Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2010 och 2012 inom tema Styrmedel. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Podcastserien: Storslagen fjällmiljö

Länk: Lyssna på avsnitten via iTunes
År: 2016
I varje avsnitt möter du programledaren Tomas Hagström, en forskare och två gäster. Tillsammans kommer de sitta ned runt ett bord för att samtala och resonera kring fjällen ur olika perspektiv. Finansiär för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö är Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-2015) med ett 40-tal forskare från sju svenska universitet. Tre av projekten finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Artikel: The role of cultural heritage in attracting skilled individuals

Författare: Mikaela Backman och Pia Nilsson
Tidskrift: Journal of Cultural Economics, Volume 40, Number 4, 2016
År: 2016
ISSN: 0885-2545

Artikeln är en del av projektet Betydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygd som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2015-2016 inom tema Landskap och hållbara städer. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Internationella handelshögskolan i Jönköping. Länk till artikeln.

Bergslagen – en industriregion i upplösning?

Författare: Mats Lundmark, Mona Hedfeldt och Max Jakobsson
År: 2016
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-725-4 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-726-1 (POD)
Publikationen är en av tre rapporter som är ett resultat av projektet Brytpunkt Bergslagen som genomfördes vid Kungliga tekniska högskolan 2009-2011 inom tema Moderna kulturarv. Alla rapporter har en inledning av den projektansvarige Maths Isacson. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Industriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat Bergslagen

Författare: Inger Orre
År: 2016
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-727-8 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-728-5 (POD)
Publikationen är en av tre rapporter som är ett resultat av projektet Brytpunkt Bergslagen som genomfördes vid Kungliga tekniska högskolan 2009-2011 inom tema Moderna kulturarv. Alla rapporter har en inledning av den projektansvarige Maths Isacson. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Industrihistoriska värden – formering och omförhandling

Författare: Jan af Geijerstam
År: 2016
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-729-2 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-730-8 (POD)
Publikationen är en av tre rapporter som är ett resultat av projektet Brytpunkt Bergslagen som genomfördes vid Kungliga tekniska högskolan 2009-2011 inom tema Moderna kulturarv. Alla rapporter har en inledning av den projektansvarige Maths Isacson. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Artikel: Are valuations of place-based amenities driven by scale?

Författare: Pia Nilsson
Tidskrift: Housing Studies, Volume 13, 2016
År: 2016
ISSN: 0267-3037
Artikeln är en del av projektet Betydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygd som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2015-2016 inom tema Landskap och hållbara städer. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Kulturarv i krig och konflikt – en forskningsöversikt

Författare: Peter Haldén, Francis Esparraga och Lisa Karlborg
År: 2016
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-762-9 (PDF)
Forskningsöversikten Kulturarv i krig och konflikt är en publikation som är ett resultat av ett FoU finansierat forskningsuppdrag 2015-2016.

Johan Niclas Cahman och orgeln i Leufsta bruk

Huvudförfattare: Axel Unnerbäck
Redaktör: Karl Johan Eklund
År: 2016
Förlag: Föreningen Leufsta & Cahmanorgelns Vänner
ISBN: 978-91-639-0985-6
Publikationen innehåller en delredovisning av FoU-projektet Svensk orgelforskning med inriktning på kulturmiljövårdens behov. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Boken är en antologi med artiklar från flera författare som beskriver olika aspekter på Cahmanorgeln.

Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet

Författare: Jan af Geijerstam
År: 2016
Förlag: Svenska industri­minnes­föreningen
ISBN: 978-91-76115-54-1
Den 14-15 oktober 2015 genomfördes konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet på Regionmuseet i Kristianstad. Boken är en utförlig och i grunden redigerad dokumentation av konferensen. Konferensen arrangerades gemensamt av Svenska industri­minnes­föreningen (SIM), Regionmuseet Kristianstad, Arbets­­livs­­museernas Samarbetsråd (ArbetSam) och Arbetets museum. Den kunde genomföras tack vare finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

2015

N[ä]r [d]et s[t]örFörfattare:

Anna Furumark och Mikael Eivergård
År: 2015
Tryckeri: Printfabriken, Karlskrona
ISBN: 978-91-637-9568-8
Publikationen är ett resultat av projektet Heterogena kulturarv – att ändra framtiden som genomfördes 2015-2016 inom tema Förutsättningar för kulturarvsarbetet. Projektet finansierades bland annat genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Fyrtio år senare – Om bebyggelsens förändring och kulturhistorisk byggnadsinventering och värdering i backspegeln

Författare: Carina Carlsson och Linda Grey
År: 2015
Förlag: Västarvet
Rapporten är en sammanfattning av FoU-projektet Studier av förändringar i bebyggelsemiljön under 40 år som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013 och 2014 inom tema Kulturarvets betydelse. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Västarvet i samarbete med Göteborgs universitet.

Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet – Sammanfattning och slutsatser av FoU-projekt

Författare: Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
År: 2015
Förlag: Rio Kulturlandskapet i samarbete med KTH/Arkitektur
ISBN: 978-91-98151-26-8
Rapporten är en sammanfattning av FoU-projektet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013-2015 inom tema Styrmedel. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och genomfördes av Kulturlandskapet i Fjällbacka i samarbete med KTH/Arkitektur.

Gränsöverskridande stadsforskning – erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt

Red: Britt Olofsdotter, Kristina Björnberg och Bengt Kopp
År: 2015
Förlag: Forskningsrådet Formas
ISBN: 978-91-540-6088-7
I den här boken sammanfattas resultaten från sex FoU-projekt som tillkommit inom den gemensamma forskningsutlysningen Samordnad stadsutveckling en förutsättning för hållbar utveckling. Projekten finansierades delvis genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Den samordnande myndigheten var Formas. Rapporten avslutas med de fem myndigheternas gemensamma reflektioner över forskningssatsningen.

Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser – en fallstudie

Red: Sarah Andersson, Krister Olsson och Ola Wetterberg
År: 2015
Förlag: Göteborgs universitet
ISBN: 978-91-88101-01-3 (Tryck)
ISBN: 978-91-88101-02-0 (PDF)
URI: http://hdl.handle.net/2077/40192
Antologin är tillkommen inom ramen för FoU-projektet Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2009 och 2010 inom tema Moderna kulturarv. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och bedrevs vid Göteborgs universitet i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, Nordiska museet och Stockholms universitet.

Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer

Red: Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
År: 2015
Förlag: Rio Kulturlandskapet i samarbete med KTH/Arkitektur
ISBN: 978-91-98151-25-1
Antologin innehåller texter från en vetenskaplig konferens den 1-2 december 2014 om kompensation vid exploatering av kultur- och naturmiljöer och redovisar erfarenheter från det pågående FoU-projektet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet inom tema Styrmedel. Projektet bedrivs vid KTH/Rio Kulturlandskapet.

Mellan kataloger och sociala medier – Medborgare och kulturarvsinstitutionerna på nätet

Författare: Bodil Axelsson
År: 2015
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-708-7 (PDF)
Publikationen är ett resultat av förstudien Medborgare och kulturarvsprofessioner möts i digital miljö som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2014 inom temat Kulturarvsinformation och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

Visby ringmur – kulturarv som rasar och återuppbyggs

Red: Ulrika Mebus och Kristin Balksten
År: 2015
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-706-3 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-705-6 (Tryck)
Publikationen är ett resultat av projektet Visby ringmur som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013 inom temat Tillståndet för kulturarvet och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

2014

 

Hantverkare emellan

Redaktör: Gunnar Almevik, Sara Höglund, Anna Winbladh
År: 2014
Utgivare: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
ISBN: 978-91-981883-1-8
Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38430
Publikationen är ett resultat av förstudien Målning av plåt på kulturhistoriska byggnader som genomfördes vid Göteborgs universitet 2013 inom tema Tillståndet för kulturarvet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl

Red: Ingrid Martins Holmberg
År: 2014
Förlag: Makadam förlag
ISBN: 978-91-7061-165-0
Publikationen är ett resultat av projektet Rörligare kulturarv? KMV och det romska kulturarvets landskapsdimension som genomfördes vid Göteborgs universitet 2012-2014 inom temat Förutsättningar för kulturarvsarbetet och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

Riktlinjer för offentlig konst

Författare: Jenni Lindbom och Karin Hermerén
År: 2014
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-690-5 (PDF)
ISBN 978-91-7209-691-2 (POD)
Publikationen är ett resultat av projektet Riktlinjer för offentlig konst som genomfördes vid Helsingborgs kulturförvaltning, Dunkers kulturhus 2011 inom temat Moderna kulturarv och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Rapporten är baserad på de praktiska och teoretiska erfarenheter av förvaltning av offentlig konst som gjorts i Helsingborgs stad under de senaste tio åren.

Kulturarv i samhällsplaneringen – Kompensation av kulturmiljövärden

Red: Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
År: 2014
Förlag: Rio Kulturlandskapet i samarbete med KTH/Arkitektur
ISBN: 978-91-98151-21-3
Delrapporten redovisar erfarenheter från det pågående FoU-projektet Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet inom tema Styrmedel. Projektet bedrivs vid KTH/Rio Kulturlandskapet.

Begagnade landskap – använt, vårdat och värderat

Red: Anders Wästfelt
År: 2014
Utgivare: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-696-7 (pdf)
ISBN: 978-91-7209-697-4 (POD)
Publikationen är ett resultat av konferensen Begagnade landskap, använt, vårdat och värderat projektet som i sin tur förmedlade de tre tidigare FoU finansierade projekten Ägande och brukande för långsiktigt hållbar landskapsvård, Det förflutna som samtida resurs – det odelade landskapets konsekvenser samt The European Landscape Convention: A Door to Planning and Interpreting a Culturally and Naturally Diverse Regional Landscape Heritage? inom tema Landskap med historia.

Standards in Architectural Paint Research

Red: Lisa Nilsen och Kathrin Hinrichs Degerblad
År: 2014
Förlag: Archetype publications Ldt
ISBN: 978-1-909492-17-2
Publikationen är ett resultat av projektet Internationell konferens om utveckling av färgarkeologiska undersökningar som genomfördes vid Riksantikvarieämbetet 2013-2014 och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Tillståndet för kulturarvet.

Målning av takplåt på kulturhistoriska byggnader. En kunskapssammanställning.

Författare: Arja Källbom
År: 2014
Förlag: Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet
Publikationen är ett resultat av projektet Målning av plåt på kulturhistoriska byggnader som har finansierats av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet genomfördes 2013 inom temat Tillståndet för kulturarvet.

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län

Ur projektet Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala län, vilket finansierades med Riksantikvarieämbetes FoU anslag 2012-2013 i temat “Kulturarvets betydelse” har flera intressanta publikationer tagits fram:

Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Titel: Uppdragsarkeologins målgrupper – en utvärdering av publik arkeologisk verksamhet och av hur de arkeologiska resultaten tas om hand i samhällsplaneringen och i skolan
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2013:04 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Titel: Stenålder i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2013
Författare
: Länsstyrelsen Uppsala län
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:05 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712
Titel: Brons- och järnålder i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt
Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Serie
: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:06 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Titel: Medeltid i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2013
Författare
: Länsstyrelsen Uppsala län
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:07 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Titel: Uppdrag historieskrivning – en analys av arkeologiska resultats påverkan på historieskrivningen
Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:08 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Titel: Tidigmodern och modern tid i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014
Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:11 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

Titel: Handlingsprogram för uppdragsarkeologi – syfte och inriktning för arkeologi i Uppsala län
Författare: Länsstyrelsen Uppsala län
Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie 2014:12 Kulturmiljöenheten
År: 2014
ISSN 1400-4712

New methods for building archaeological documentation and analysis process

Författare: Agostina Appetecchia, Olof Brandt, Gunilla Gardelin, Hanna Menander, Håkan Thorén
Serie: UV Rapport 2013:106
År: 2014
Förlag:
Publikationen är ett resultat av projektet Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess som genomfördes vid Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet UV Syd 2012-2013 och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Tillståndet för kulturarvet.
New methods for building archaeological documentation and analysis process (pdf).

Offentlig konst. Ett kulturarv.
– Tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten konst.

Författare: Karin Hermerén. Medförfattare: Henrik Orrje
År: 2014
Förlag: Statens konstråd.
ISBN: 978-91-980945-2-7
Publikationen är ett resultat av projektet Styrmedel för tillsyn och vård av offentlig byggnadsanknuten konst som genomfördes vid Statens konstråd 2012-2013 och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Styrmedel.

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv.

Redaktörer: Lina Midholm, Katarina Saltzman
År: 2014
Förlag: Institutet för språk och folkminnen.
ISBN: 978-91-86959-14-2
Publikationen är ett resultat av projektet Naturen för mig som genomfördes vid Institutet för språk och folkminnen i Göteborg 2012-2013 och finansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Kulturarvets betydelse.

2013

 

Price Formation in Real Estate Markets

Författare: Pia Nilsson
År: 2013
Förlag: Internationella Handelshögskolan i Jönköping
ISBN: 978-91-86345-41-9
Publikationen som är en doktorsavhandling vid Jönköping International Business School är ett resultat av projektet Kulturarvets ekonomiska värden som genomfördes vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2007-2012 och delfinansierades av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. Projektet bedrevs inom temat Plats och Tradition.

Att verka tillsammans – erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer

Författare: Maria Håkansson
År: 2013
Förlag: Kungliga Tekniska högskolan. Skolan för arkitektur och samhällsbyggande. Institutionen för samhällsplanering och miljö. Avdelningen för urbana och regionala studier.
ISBN: 978-91-7501-969-7
Rapporten är ett resultat av följeforskningen som Kungliga Tekniska högskolan utfört 2011-2013 i samband med regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, på uppdrag av Statens konstråd. Projektet är finansierat av Riksantikvarieämbetets FoU-medel.

Katalogen – nyckeln till museernas kunskap? Om dokumentation och kunskapskultur i museer.
– Akademisk avhandling.

Författare: Bengt Wittgren
År: 2013
Ingår i: Papers in Museology 8
Förlag: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
ISBN: 978-91-7459-722-6
Avhandlingen lades fram vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Den är en del av det resultat som framkom av det FoU-finansierade projektet ”Små historier i stora berättelser”. Projektet genomfördes under 2009-2010 inom temat Moderna kulturarv. och bedrevs vid Länsmuseet Västernorrland.

Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 65/2013. Temanummer: Industriarvet idag.

Författare: Dag Avango och Anders Houltz (red.).
År: 2013
Förlag: Bebyggelsehistorisk tidskrift, Uppsala.
ISSN: 0349-2834
Temanumret Industriarvet idag är ett resultat från konferensen Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid. Konferensen genomfördes med FoU-finansiering under 2012 inom temat Förutsättningar för kulturarvsarbetet.

Platsens mänskliga berättelser

Författare: Masoud Kamali (red.).
År: 2013
Förlag: Universus press, Malmö.
ISBN: 978-91-87439-01-8
Antologin Platsens mänskliga berättelser är ett resultat från länsstyrelsernas gemensamma satsning Kalejdoskop – sätt att se på historia. Projektet genomfördes med FoU-finansiering under åren 2010-2012. Femton länsstyrelser har bidragit med artiklar där Masoud Kamali varit redaktör.

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid.

Författare: Jan av Geijerstam (red.).
År: 2013
Förlag: Svenska industriminnesföreningen, Stockholm.
ISBN: 978-91-637-3072-6
Länk till publikation: Industrisamhällets kulturarv – konferensdokumentation.
Skriften är ett resultat av konferensen med samma namn som genomfördes hösten 2012. Konferensen genomfördes med avgörande stöd genom Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Alum-treated archaeological wood. Characterization and re-conservation.

Författare: Carola Häggström och Tom Sandström (red.).
År: 2013
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-667-7 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-668-4 (POD)
Länk till publikation: Alum-treated archaeological wood.
Publikationen har sitt ursprung i det FoU-finansierade projektet ”Behov av och metoder för omkonservering av arkeologiskt alunbehandlat trä”. Projektet genomfördes 2003-2005 under tema Vård och konservering i programperiod 2001-2005.

Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete.
– Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet från programperioden 2006-2010/2011.

Författare: Marie Holmström (red.)
År: 2013
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-669-1 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-670-7 (POD)
Länk till publikation: Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete.
Bokens titel Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete fångar målsättningen för programperioden och de projekt som beviljades anslag. Boken ger inblickar i 22 genomförda projekt. I en förteckning finns även kortfattade presentationer av samtliga 117 beviljade FoU-projekt från programperioden.

Medborgare, kulturmiljö och planering.
Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande.

Författare: Krister Olsson och Elin Berglund
År: 2013
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-618-9 (PDF)
ISBN: 978-91-7209-619-6 (POD)
Länk till publikation: Medborgare, kulturmiljö och planering.
I publikationen diskuteras en metod för att i kommunal planering och kulturmiljövård inhämta och nyttiggöra kunskaper om stadsmiljöns värde och nytta för olika grupper av medborgare. Den är ett resultat av det FoU-finansierade projektet: Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden – metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala planeringen om kulturmiljöns värden under programperioden 2006-2011 under temat ”Plats och tradition”.

2012

 

Volontärer och kulturarv

Författare: Anna Hansen, med hjälp av Malin Wolczynska
År: 2012
Förlag: Jamtli förlag
ISBN: 978-91-7948-241-1
Publikationen behandlar bland annat frågan om det är bra med volontärer inom kulturarvssektorn. Den är ett resultat av det FoU-finansierade projektet: Kulturarv och volontärer under programperioden 2006-2011 under temat ”Plats och tradition”.

Negotiating culture, assembling a past
– the visual, the non-visual and the voice of the silent actant.

Författare: Jonathan Westin.
Ingår i: Gothenburg Studies in conservation 28
År: 2012
Förlag: Göteborgs universitet. Acta Universitatis Gothoburgensis.
ISBN: 978-91-7346-726-1
Länk till publikation: Negotiating culture, assembling a past
Avhandlingen har en bakgrund i det FoU-finansierade projektet: Kommunikation och gestaltning av kulturmiljön under programperioden 2006-2011 under temat ”Landskap med historia”.

Bonadsmåleri under lupp
– Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska bonadsmålningar 1700-1870.

Författare: Ingalill Nyström
Ingår i: Gothenburg Studies in conservation 29
År: 2012
Förlag: Göteborgs universitet. Acta Universitatis Gothoburgensis.
ISBN: 978-91-7346-731-5
Länk till publikation: Bonadsmåleri under lupp
Avhandlingen har en bakgrund i det FoU-finansierade projektet: Materialanalys av sydsvenskt bonadsmåleri under programperioden 2006-2011 under temat ”Plats och tradition”.

Parken på Grönsöö
– om bevarande och utveckling av en historisk park.

Författare: Karl Johan Eklund (red.)
Ingår i: Rapporter Institutionen för stad och land 2/2012, SLU.
År: 2012
Förlag: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för stad och land
ISBN: 978-91-85735-25-9
Länk till publikation: Parken på Grönsöö
Boken har anknytning till det FoU-finansierade projektet: Seminarium inom Grönsöö-projektet. Projektet bedrevs 2009-2010 under programperioden 2006-2011 under temat Plats och tradition.

Places, people, stories
– A graphic novel

Författare:

Mats Brate och Petter Hanberger
År: 2012
Förlag: Linnéuniversitetet
ISBN: 978-91-86983-78-9
Länk till publikation:  Places, People, Stories (DiVA)
Boken har bakgrund i den FoU-finansierade konferensen: Places, People, Stories år 2011. Konferensen genomfördes inom ramen för programperioden 2006-2011 under temat ”Landskap med historia”.

Samiska växter i Laponia

Författare: Kajsa Kuoljok
År: 2012
Förlag: Áttje, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
ISBN: 978-97-87636-21-9
Skriften har sin bakgrund i FoU-projektet ”Traditionell ekologisk kunskap om markanvändning i Laponia” under programperioden 2006-2011. Projektet bedrevs 2009-2011 under temat Landskap med historia.

På anstalt. Andra minnen av det moderna

Författare: Mikael Eivergård, Veronica Olofsson, Maria Vallström.
År: 2012
Förlag: Jamtli förlag
ISBN: 978-91-7948-239-8
I boken har man sökt upp miljöer, arkivhandlingar och människor som kan hjälpa oss att förstå anstaltens plats i samhället. Boken är en del av resultatet av FoU-projektet ”Omhändertagandets historia. Om anstalter och institutioner som kulturarv” under programperioden 2001-2005. Projektet genomfördes 2005 under temat Kulturhistorisk kunskap.

Bedömnings- och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologin
– en studie av anbudsförfaranden genomförda under åren 2008-2009. Rapport från Riksantikvarieämbetet.

Författare: Jan Ottander
År: 2012
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISBN: 978-91-7209-604-2
Länk till publikation: Bedömnings- och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologin
Rapporten redovisar ett utvecklingsarbete för att få fram gemensamma metoder för kvalitetssäkring av anbudsförfaranden. Forskningsrapporten redovisar resultatet av FoU-projektet Bedömnings- och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologin. Projektet genomfördes 2010 inom temat Landskap med historia.

Bevara betongen

Författare: Sven Olof Ahlberg
År: 2012
Förlag: Svensk Byggtjänst
ISBN: 978-91-7333-491-4
Länk till publikation: Bevara betongen
Boken om betong finns som en tillgång och stöd för aktörer (arkitekter, byggnadsingenjörer och antikvarier) som har till uppgift att bedöma vilka objekt av betong som ska finnas kvar till framtiden.
Boken redovisar resultatet av FoU-projektet Betonghandbok. Projektet genomfördes 2009 inom temat Moderna kulturarv.

Byggnaden som kunskapskälla

Författare: Gunnar Almevik
Ingår i: Gothenburg Studies in conservation 27
År: 2012
Förlag: Göteborgs universitet. Acta Universitatis Gothoburgensis.
ISBN: ISBN 978-91-7346-714-8
Länk till publikation: Byggnaden som kunskapskälla
Avhandlingen från Göteborgs universitet är en metodstudie i byggnadshistorisk undersökning där syftet har varit att kartlägga, pröva och granska olika undersökningsmetoder och källkategorier. Den är en del av resultatet av FoU-projektet Kulturminnesundersökning av gården Örnanäs – en metodstudie. Projektet genomfördes 2003 inom temat Vård och konservering.

New methods for documentation and analysis in building archaeology-prestudy

Författare: Agostina Appetecchia, Olof Brandt, Hanna Menander, Håkan Thorén.
Ingår i: UV Rapport 2012:1
År: 2012
Förlag: Riksantikvarieämbetet
ISSN: 1104-7526
Länk till publikation: New methods for documentation and analysis in building archaeology-prestudy
Rapporten är en förstudie och handlar om hur man kan utveckla nya metoder för dokumentation, analys, tolkning, rekonstruktion och förmedling av resultat från byggnadsarkeologiska undersökningar med ett baptisterium i Rom som utgångspunkt.
Forskningsrapporten redovisar resultatet av FoU-projektet Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess. Projektet genomfördes 2011 inom temat Plats och tradition.

Åkerns blomma. Trädgården som jordbrukets förebild i 1800-talets Skåne.

Författare: Åsa Klingborg Ahlklo
Ingår i: Doctoral Thesis No 2012:9
År: 2012
Förlag: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.
ISBN: 978-91-576-7693-1
Avhandlingen syftar till fördjupad förståelse för landsbygdens trädgård i dess roll som åkerbrukets blomma eller förebild för jordbruket. Utgångspunkten är två gårdar i 1800-talets Skåne. Den är en del av resultatet av FoU-projektet Med trädgården som förebild – Alnarp som läromönster för skånsk landskapsidentitet. Projektet genomfördes 2004-2005 inom temat Kulturhistorisk kunskap.

2011

 

Modernismens tegelfasader

Författare: Tomas Tägil, Tomas Gustavsson, Kristina Bergkvist, Björn Magnusson Staaf (red.)
Ingår i: Arkus skrift nr 65
År: 2011
Förlag: Arkus
ISBN: 978-91-978957-3-6
En historia om nittonhundratalets tegelarkitektur, om efterkrigstidens byggnadsteknik, om hur det svenska moderna samhället byggdes, om en svensk tegelindustri som försvann, om 80 miljoner kvadratmeter skadad mur och om att reparera murverk med omsorg.
Boken redovisar resultatet av FoU-projektet Korrosionsskador i tegelfasader – värdering och åtgärder. Projektet genomfördes 2007-2008 inom temat Moderna kulturarv.

Malmfältens kulturmiljöprocesser

 

 

Författare: Jennie Sjöholm, Kristina L Nilsson
Ingår i: Forskningsrapport
År: 2011
Förlag: Luleå Tekniska universitet
ISBN: 978-91-7439-378-1
Länk till publikation: Malmfältens kulturmiljöprocesser
Rapporten är resultatet av en undersökning hur bebyggelsemiljöernas kulturvärden hanteras och värderas i förändringsprocesserna och är genomförd med anledning av de påbörjade planerade samhällsomvandlingarna i Malmberget och i Kiruna. Forskningsrapporten redovisar resultatet av FoU-projektet Malmfältens kulturmiljöprocesser. Projektet genomfördes 2010 inom temat Moderna kulturarv.