Stigar i landskapet. Foto: (CC BY)

Rörelsearvet – ett nytt kulturarv?

Riksantikvarieämbetet och forskningsprojektet ”Rörelsearvet” bjuder in praktiker inom kultur- och naturmiljö samt forskare för att diskutera rörelsearvet som kulturarv.

Datum: Workshop den 2-3 september 2020
Plats: Hjortviken konferens i Hindås, utanför Göteborg
Kostnad: Endast resekostnad till och från workshop.

Landskap som vid en första anblick ter sig som vildmark eller natur är i själva verket ofta präglade av kultur. I dessa landskap finns omfattande spår och lämningar från olika rörelser. Dessa utgör vad som bör betraktas som ett kulturarv som speglar människors förhållningssätt till natur.

Vild natur eller kulturarv som speglar människors förhållningssätt till natur? Foto: (CC BY)

Rörelsearvet utmanar den befintliga kulturarvsförvaltningen och pekar dessutom på att kulturarvet själv är i rörelse.

Rörelsens landskap har formats historiskt genom vandring, jakt, fiske, fångst, friluftsliv, turism, idrott, vetenskap. I nutid har också efterfrågan på miljöer för rörelse, träning och upplevelser fortsatt att växa.

Med denna workshop vill vi undersöka och formulera en utvidgning av landskapets kulturarv och naturarv genom en av landskapets mest definierande verksamheter, rörelsen till fots i arbete och fritid. Arvet är fysiskt i form av stigar och leder och allt som hör till dessa, men också genom påverkan på växtlighet och miljö. Samtidigt är det ett lokalt minneslandskap. Det är också en resurs – för samfärdsel, umgänge, fritidsbruk och turism i både mindre och större skala.

Preliminärt program.

Anmälan

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn.
Sista anmälningsdag 15 maj.
Workshopen är helt kostnadsfri men om du avbokar efter den 18 augusti behöver vi ta ut en avbokningsavgift på 500 kronor för att täcka våra kostnader. Om du uteblir från evenemanget utan att avboka kommer vi att fakturera hela kostnaden på 3000 kronor.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: