Preliminärt program – Rörelsearvet

Syftet med denna workshop är att göra det möjligt för förvaltare, brukare och andra intressenter att möta nya perspektiv och tillsammans med forskarna samtala om en framväxande förståelse av rörelsens landskap och arv.

Detta ska ske dels genom föreläsningar och workshops, dels genom vandringar på några av de leder som har studerats i projektet. I förlängningen ligger utsikter till både en mer aktiv och genomarbetad förvaltning och en stärkt kommunikation och marknadsföring av rörelsearvet.

Onsdag 2 september

Hjortviken konferens i Hindås, utanför Göteborg

10:00 – 11:00      Registrering och fika

11:00 – 12:30      Föreläsning om rörelsearv från forskningsperspektiv
Introduktion till temat. Sedan 2014 har en grupp forskare – med tyngdpunkt inom arkeologi, etnologi och historia – med stöd av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket arbetat med rörelsearvet. I projektet har projektgruppen studerat hur rörelsearvet kan förstås, hur det har uppstått och hur det blivit en del av det brukade och föreställda landskapet. Forskarna har arbetat i olika delar av landet – fjällandskap i Lappland och Jämtland, Finnskogarna i Värmland och angränsande delar av Norge, Halland, Västergötland och Bohuslän – men rörelselandskap finns förstås i varje del av Sverige.

12:45 – 13:30      Lunch på Hjortviken konferens

13:30 – 14:15      Föreläsning om rörelsearvets potential från ett praktikerperspektiv

14:15 – 15:15      Exkursion
Kort vandring på Sjuhäradsleden och kring Hindås motionscentral. Exempel på led med fokus på funktion och anknytning till portabla rörelselandskap, men i ett område som präglas av stark historisk förankring i idrott, friluftsliv och hälsa.

15:15 – 15:45      Fika

15:45 – 17:30      Workshop rörelsearvet
Fokus på diskussion.

19:00 –                Middag på Hjortviken konferens

 

Torsdag 3 september

Exkursion samt Hjortviken konferens i Hindås

07:00 – 08:30      Registrering och fika

09:00 – 12:00      Exkursion Hyssnaleden
Klockan 09.00 avfärd med chartrad buss till Hyssna för vandring på Hyssnaleden. Exempel på vandringsled genom natur- och kulturhistoriskt intressanta landskap med fokus på lokalt kulturarv. Leden har fått mycket uppmärksamhet på senare år.

12:00 – 13:00      Lunch

13:00 – 14:00      Återfärd med buss till Hindås

14:00 – 15:00      Föreläsning och diskussion
Internationellt perspektiv på temat med anslutande tid för frågor och diskussioner.

15:00 – 16:30      Avslutande diskussion om praktisk tillämpning

16:30                   Hemfärd

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: