Nordiskt samarbete

Riksantikvarieämbetet har kontakter med sin nordiska motsvarigheter i olika forum och organisationer.

Nordic Heritage Heads Forum (NHHF)

Riksantikvarieämbetet deltar arbetet inom Nordic Heritage Heads Forum (NHHF), ett nätverk som samlar cheferna för de nordiska ländernas kulturarvsmyndigheter. I nätverket deltar representanter från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, och Åland. Nätverket träffas i regel en gång per år med eventuella digitala möten däremellan.

Övrigt nordiskt samarbete

Riksantikvarieämbetet deltar även i en arbetsgrupp i Nordiska ministerrådet som heter Nordisk arbetsgrupp för biologisk mångfald. Ämbetet är aktiva i Nordiskt arkeologinätverk och i Nordic World Heritage Association.