Om vårt nordiska samarbete

Riksantikvarieämbetet har representanter har i Nordiska ministerrådet.

Riksantikvarieämbetet representerar Sverige i olika kommittéer, och medverkar i projekt, evenemang, nätverk och arbetsgrupper inom kulturarvsområdet.

Nordiska ministerrådet

Riksantikvarieämbetets samarbete med de nordiska länderna sker huvudsakligen inom Nordiska ministerrådet, och genom årliga möten mellan den svenska riksantikvarien och de nordiska motsvarigheterna.