En introduktion om kulturmiljöarbete

Då och nu är en introduktion till kulturmiljöarbetets bakgrund och sammanhang och är indelad i sju kapitel.

Tage Danielssons ord – ”Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp” – säger något om vad kulturarv och kulturmiljö kan bidra med i samhället. Att vägra se bakåt, att inte förstå eller bry sig om hur kulturarv och kulturmiljö kan användas för att möta utmaningarna, är oklokt och till och med farligt. För hur det nu är så kan vi människor inte frigöra oss från historien, men vi kan bli mer medvetna om hur den används.

Museer och kulturmiljö har ett gemensamt ursprung i 1800-talet. Det är en berättelse inte alla känner till, men som kan bidra till ett samtal om hur kulturarv och kulturmiljö kan vara angelägna i dagens samhälle. Tonvikten ligger alltså på hur det kommer sig att det ser ut som det gör idag. Berättelsen är en bas för förståelsen av dagens situation.

Här redovisas utredningar, propositioner och skrivelser för att ge en fördjupad kunskap om hur det regionala kulturmiljöarbetet styrs och regleras. En gemensam kunskapsbas ger möjlighet till en saklig diskussion om hur kulturmiljöarbetet ska genomföras och utvecklas.

Läs så här!

Då och nu är indelad i sju kapitel. Kapitlen följer på varandra som vi tror att en introduktion till kulturmiljöarbetets bakgrund och sammanhang idag bör läsas. Du som vill veta mer kan under några av kapitlen klicka dig vidare under ”Läs mer”. Om du undrar över något så använd gärna funktionen ”Frågor och svar”.

Inledning: Första frågan – Vad är kulturmiljö?
Kapitel 1. Regionalt museum + kulturmiljö=sant
Kapitel 2. Kulturmiljö – att tänka i tid
Kapitel 3. Kulturmiljö mår bra av att användas!
Kapitel 4. Om länsmuseer och landsantikvarier
Kapitel 5. Riksantikvarie Curman trodde på museerna
Kapitel 6. Statliga pengar till regional kulturmiljö
Kapitel 7. Gemenskaper och identitet – kulturmiljö som politik

Dela och ta del av erfarenheter

Funktioner för frågor och svar, dela med sig av erfarenheter och idéer samt testa dina kunskaper fungerar hela året. Vi tror att regionala tjänstemän och museer kan ha intresse av att ta texterna ett steg vidare, och anpassa dem efter egna behov och berättelser.

Skicka ett mejl så publiceras det här, tillsammans med eventuella kommentarer och synpunkter som rör den aktuella frågan. Skicka ditt mejl till Staben: staben@raa.se. Märk mejlet ”Då och nu”.

I mars 2015 arrangerade Riksantikvarieämbetet dessutom ett inspirationsmöte för 100 regionala kulturpolitiker och tjänstemän samt företrädare för länsstyrelser och regionala museer för att under en hel dag diskutera kulturmiljö. Temat handlade om kulturmiljö som en ofta outnyttjad resurs – en ”doldis”. Här kan du ta del av materialet från konferensen ”Inspiration för kulturpolitiker”.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: