( CC BY)

Västra Götaland

Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Västra Götaland har 2015 tecknat en ny överenskommelse om utvecklingssamverkan med Region Västra Götaland.

Kommunernas kulturmiljöarbete i Västra Götaland värt en egen mässa

Kulturmiljöer och kulturarv finns i alla kommuner och mycket görs av kommunerna som påverkar kulturmiljön och kulturarvet på ett eller annat sätt. Kulturmiljön handhas av flera olika kommunala förvaltningar bland annat stadsbyggnad/planering/fritid/skola/omsorg och kultur. Det kan handla om att bilda ett kommunalt kulturreservat, planera skola och äldrevård, ta hand om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, planera nya stadsdelar, riksintressen för kulturmiljö med mera.

Den 20 november 2013 arrangerade Västarvet en ny mässa och mötesplats – Arena 49 – för regionens 49 kommuner med flera. Mässan gick av stapeln i Eriksbergshallen och ett tjugotal utställare i form av närmare 20 kommuner, regionens KulturUngdom, Västra Götalands kultursekretariat, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Riksantikvarieämbetet deltog med montrar och aktiviteter av olika slag.  Föredrag hölls om samhällsutveckling och medborgardialog, klimat, platsens betydelse och kommunal samverkan om biosfärområdet Kinnekulle. Regionens kulturnämndspolitiker var på plats och tog del av aktiviteterna. Cirka 350 personer besökte mässan som varade en halv dag.

Initiativet togs inom ramen för den utvecklingssamverkan som finns mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Riksantikvarieämbetet. Syftet var att kommunerna skulle få möjlighet att visa sin verksamhet på området, inspirera varandra och berätta för andra. Mässan var ett tillfälle att mötas på lokal, regional och nationell nivå.

Mässan är den första någonsin som anordnats. Parterna kunde samstämmigt konstatera att Västarvet med små medel och på kort tid gjort en fantastisk bra insats som anordnat den nya mässan som kan inspirera andra regioner.

Ytterligare en kommunmässa genomfördes i Eriksbergshallen i Göteborg den 2 december 2015.