Kulturella och kreativa näringar

Tillsammans med andra myndigheter har Riksantikvarieämbetet i uppdrag från Kulturdepartementet och Näringsdepartementet att medverka i insatser som lyfter fram de kreativa och kulturella näringarnas betydelse för regional utveckling och tillväxt.

Just nu pågår ett flertal projekt över hela landet som ska stärka regionernas strategiska arbete för att främja de kulturella och kreativa näringarna. I regeringens Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar omnämns detta insatsområde som Mäklarfunktioner/Nätverk/Modeller för samverkan.

På webbplatsen www.verksamt.se har ett antal branschguider skapats som ger entreprenörer och aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna stöd för ett framgångsrikt företagande. Riksantikvarieämbetet arbetar parallellt med att kartlägga för vilka företag kulturarvet har betydelse för företagens ekonomi.

Inom uppdraget har utbildningen Kreatörskaravanen startat med syfte att utbilda offentligt anställd personal om de kulturella och kreativa näringarnas speciella villkor. Dessutom ordnas en stor konferens i Sverige av föreningen Generator Sverige. Generator Sverige arbetar med kompetensutveckling, nätverksbyggande och kunskapsuppbyggnad inom området kulturella och kreativa näringar.