Riksintresseutbildningar

En utbildning i handboken om kulturmiljövårdens riksintressen genomfördes 2015–2017 och arrangerades i samverkan med länsstyrelserna.

Att ta tillvara kulturmiljövårdens riksintressen

Sex regionala utbildningstillfällen utgick från riksintressehandbokens del C. Dessa vände sig i första hand till länsstyrelsernas kulturmiljö-, plan-, natur-, miljö- och juridikfunktioner. Berörda kommuner deltog också vid några av tillfällena, liksom representanter från Boverket, Naturvårdsverket, SGU och Energimyndigheten.

Genomgång av handboken varvades med övningar i att bedöma påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården. Exempel från länsstyrelsernas praktik, fältbesök och genomgång av rättsfall var andra centrala moment.

Att förvalta riksintresseanspråket

Utbildningen utgick från riksintressehandbokens del D som tar upp roller och ansvar, urval, underlag och hur vi håller riksintressena aktuella och angelägna.

Ett första utbildningstillfälle för länsstyrelsernas kulturmiljö- och planfunktioner genomfördes den 23 september 2015. Vid detta tillfälle medverkade även Boverket. Dokumentationen hittar du nederst på sidan.

Utbildningarna genomfördes i:

Varberg, den 13-14 oktober 2015 (Halland, Västra Götaland och Skåne)
Karlskrona, den 3-4 februari 2016 (Blekinge, Kalmar och Gotland)
Jönköping, den 16-17 mars 2016 (Jönköping, Kronoberg, Östergötland och Södermanland).
Stockholm, den 20-21 september 2016 (Stockholm, Södermanland, Uppsala)
Umeå, den 10-11 maj 2017 (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten)
Örebro, den 13-14 juni 2017 (Dalarna, Värmland, Västmanland, Gävleborg och Örebro)

Inga nya utbildningstillfällen planeras för närvarande.

Nedan finns de genomförda utbildningarna och all dokumentation: